Workshop om medicinhåndtering

MTIC og Fælles Servicecenter holder lige nu sammen med leverandører og kommunale sundhedsfaglige personaler workshop omkring medicinhåndtering i kommunerne. Vi dykker ned i forskellige patientgrupper, teknologivalg, organisering og arbejdsrutiner. Og tester bl.a. et visitationsværktøj, der kan understøtte, hvilken medicinydelse der er den bedste for den enkelte borger.

Hvad kan borgeren kan mestre selv? Er der brug for et personligt hjemmeplejebesøg, eller kan en teknologi evt. hjælpe borgeren? Og ikke mindst, hvilken specifik teknologi (medicindispenser), passer så til den enkelte borgers behov.

En praktisk dag, med masser af spørgsmål, videndeling og øvelser …

Se video fra dagen her