Innovationsprogram for virksomheder med interesse for 3D-print

Deltag i innovationsprogrammet AM Sustain og bliv klogere på de store potentialer ved brugen af 3D-print inden for sundhedsområdet. Innovationsprogrammet starter i oktober 2020 og strækker sig over 7-10 måneder.

3D-print er en velkendt teknologi og har eksisteret i mere end to årtier, men er nu i en eksponentiel udvikling, både hvad angår teknologien og de mere end 500 materialer, der i dag kan printes i. Hvad enten din virksomhed har arbejdet med 3D-print i 15 år, eller aldrig har stiftet bekendtskab med teknologien, er der viden at hente. Innovationsprogrammet har til formål at hjælpe fremstillingsvirksomheder med at skabe vækst og bæredygtig innovation, enten ved at slutproduktet er 3D-printet, eller hvor brugen af 3D-print indgår som led i produktionsprocessen.

Teknologien er til gavn for borgerne og patienterne og kan bidrage til bedre undersøgelses- og behandlingstilbud, eksempelvis gennem skræddersyede og personaliserede produkter. Dertil kan 3D-print bidrage til, at den enkelte kan blive undersøgt og behandlet indenfor de fastlagte tider for udrednings- og behandlingsret.

På det samfundsmæssige plan kan 3D-print bidrage til forbedret folkesundhed ved forebyggelse og forbedret kvalitet af produkter og ydelser. Samtidig kan 3D-print bidrage til en mere en bæredygtig udvikling, dels gennem mindsket materialespild og on-demand levering. Det medfører også i mindre varelager, mindre logistik og dermed mindre CO2-udledning.

Visionen er, at 3D-printede ydelser indgår som element i at levere bedre og forstærkede forsyningskæder. Det vil på sigt medvirke til at øge kvaliteten og af ydelserne til borgere og patienter samt effektiviteten. Det medfører forkortet time-to-market og forsat overholdelse af skærpede regulativer.

Det får du ud af at deltage i programmet:

  • 7-10 måneders strategi- og innovationsforløb med en række eksperter fra blandt andet Deloitte samt videns- og forskningsinstitutioner.
  • Sparring og metoder til at du kan udvikle og accelerere bæredygtige forretningsmodeller, der kan skabe vækst for din virksomhed.
  • Hjælp til kvantificering af den impact der skabes på tværs af værdikæden – både i forhold til bæredygtigt og kommercielt impact.
  • Mulighed for at eksperimentere og få support til lancering af produktet og løsningen undervejs i programmet.
  • Hjælp til udarbejdelse af business case samt action-orienteret implementeringsplan.
  • Se mere om programmet og fokusområder her.

Målgruppe
Innovationsprogrammet henvender sig til Medtech og Healthcare virksomheder, der ønsker at blive klogere på bæredygtig vækst, ved brug af 3D-print inden for sundhedsområdet.

Program
Innovationsprogrammet vil være drevet af Deloitte og med et større økosystem af eksperter, herunder blandt andet 3D Printhuset, Krebs & Co. samt Danish Healthtechs partnere: Teknologisk Institut, FORCE Technology, Syddansk Universitet og Medtech Innovation Consortium.

Innovationsprogrammet starter i oktober og strækker sig over 7-10 måneder bestående af 3 faser:

  • Fase 1) Inspirationsmøde

Få indsigt i, hvordan du kan bruge 3D-print og hvilke udfordringer, det kan løse i jeres virksomhed. Dette møde er gratis og uforpligtende. Læs mere og tilmeld dig her.

Mødet foregår den 8. oktober 2020 fra kl 12:00-16:00

  • Fase 2) Innovationsforløb

Tre hele dage, hvor vi analyserer jeres udfordringer og markedspotentiale, skaber løsninger, nye forretningsmodeller og får startet på en business case. Her vil også være mulighed for at du kan eksperimentere.

  • Fase 3) Implementering og cases 

Vi bruger tre halve dage sammen ude hos jer, hvor vi sammen laver en konkret business case samt en action-orienteret implementeringsplan.

Det forventes, at hver virksomhed afsætter cirka 7 hele dage + hjemmearbejde i perioden, der forløber over 7-10 måneder.

Programmet vil blive opdateret løbende.

Tilmelding
For tilmelding til fase 1 se her. Hvis I ønsker mere information, kan I kontakte Christian Bjerrekær på mail cbjerrekaer@deloitte.dk eller telefon +45 50 80 33 33

AM Sustain vil være drevet af Deloitte og med et større økosystem af eksperter, herunder blandt andet 3D Printhuset, Krebs & Co. samt Danish Healthtech partnere:´Teknologisk Institut, FORCE Technology, Syddansk Universitet og Medtech Innovation Consortium.