Sundhedsdata fra smartphones skal lære os at håndtere næste corona-bølge

Corona-krisen har ramt det danske samfund hårdt på mange fronter. Både den almindelige dansker, sundhedsvæsenet og erhvervslivet kæmper med at begrænse skaderne. Hvis vi skal undgå, at evt. næste bølge får lige så store konsekvenser, skal der udvikles løsninger, som kan klæde os bedre på.

Vi er derfor hos MTIC glade for at Innovationsfonden har valgt at støtte det forskningsprojektet CoronaLytics, hvor vi vil indsamle og analysere sundhedsdata, der kan bidrage til at forstå ændringer i adfærd og smittespredning i og uden for husstande før, under og efter nedlukningen af samfundet.

https://innovationsfonden.dk/da/investeringer/investeringshistorier/sundhedsdata-fra-smartphones-skal-laere-os-handtere-naeste

 

 


CoronaLytics