Studiebesøg i Norge gav spændende viden til metoder og tiltag i forhold til ernæringsscreening af ældre borgere

Udviklingscenteret for sygehuse og hjemmeplejen (USTH) i Bergen var vært for et virkelig velplanlagt studiebesøg, da MTIC sammen med deltagere fra midtjyske kommuner, region og private virksomheder var på besøg hos både Voss og Bergen.

Vi valgte Norge både ud fra at det norske patientsikkerhedsprogram har fokus på forebyggelse af underernæring og ernæring hos ældre på plejehjem, som en national kvalitetsindikator og så det faktum at minder strukturen i det norske sundhedsvæsen generelt minder om det danske.

Ydermere har de i Voss kommune nogle meget strukturerede og gennemarbejdede processer og arbejdsgange omkring implementering af ernæringsscreeninger og opfølgninger af deres ældre borgere.
– siger Dagmar Beck, projektleder MTIC

Voss og Bergen
Besøget havde hovedsageligt fokus på ernæring i forhold til ældre patienter/borgere både på hospitaler og i kommuner. Den første dag var der besøg hos Voss kommune, der gav os et godt overblik over, hvordan det norske sundhedssystem generelt fokuserer på ernæringsproblematikkerne i sundhedssystemet. Og ikke mindst et godt indblik i praksis på hospitaler og kommuner samt hvilke nationale vejledninger de opererer med (læs her ).

På dag nr. to var der besøg på Kolstihagen plejehjem i Bergen. Fra Haukeland Universitetssygehus, der bl.a. har en ernæringsfysiologisk uddannelse, hørte vi om forskellige initiativer i forhold til køkkenløsningen til hospital og Bergen kommune. (læs her). Vi hørte om læringsnetværk omkring ernæring og lægemidler, og hvordan de succesfyldt var blevet implementeret og udbredt.

Det var godt at få flere vinkler på deres metoder, især set i lyset af at man lige nu i Danmark, som i Norge, er i gang med at ændre de nationale retningslinjer på området. Et arbejde som bl.a. flere eksperter fra Region Midtjylland deltager i og som forventes færdigt i slutningen af 2020. Især Bergens  ”ernæringstrappe” og hvordan de arbejder med den (se evt. side 19 i rapporten om ”Nasjonale faglige retningslinjer) var enormt spændende.

”Der var meget viden at hente hos både Voss og Bergen. Især deres håndtering af hele ernæringsscreenings-processen var interessant at høre om. Screeningsprocessen bliver i Norge betegnet som en ”skal” opgave, med en klar opbakning fra ledelsernes side. I Danmark er det inden for det kommunale plejeområde en opgave der ”anbefales” at udføre. Det udgør en stor forskel og det er desværre sådan, at de anbefalede opgaver ofte er nogle af de opgaver, der simpelthen ikke bliver udført – pga. travlhed. Det gør det i praksis svært at få implementereret de rette arbejdsgange omkring en ernæringsscreening af de ældre borgere.

Det er noget som vi Skive kommune vil arbejde meget mere fokuseret på nu. At det i højere grad bliver en prioriteret opgave, der sker med en henstilling fra ledelsens side.” – Anne Kirstine Christensen, Skive Kommune

Danmark kontra Norge
Det har været givtigt at være på besøg i Norge – for MTIC og hele gruppen. Vi præsenterede naturligvis også hvordan man i Danmark griber opgaverne an, både i kommuner og på hospitaler og fra MTIC’s side tog fortællingen udgangspunkt i MTIC’s projekterne ”Tværsektoriel kostregistrering” og ”Bedre liv for ældre”, der netop har fokus på ernæring til svagelige ældre. Og med afsæt i vores fortælling og en viden om deres konkrete bestræbelser og fokus på området var det nemt at ”sammenligne” viden og indsatser til en fremtidig videndeling på tværs.

Det ser nemlig ud til, at begge lande står over for nøjagtig de samme udfordringer, og at den praktiske implementering af ernæringsarbejde og dokumentation konstant skal forbedres. Vi tager i hvert fald med os hjem at den meget fokuserede nationale indsats, hvor der både fokuseres på udrulning og opfølgning – uden tvivl virker.

”Jeg synes der var rigtig mange vigtige og spændende indlæg på studieturen. Det var spændende at høre om Voss’ øjeblikkelige hjælpe-døgnophold og deres ”omsorgstrappe” er en god inspirationskilde til hvordan man kan arbejde mere struktureret med omsorg. Deres arbejde på tværs af fagligheder, ligner meget hvad vi også er er i gang med på vores hospital, hvilket bekræfter mig i, at vi er på vej og det er den rigtige vej.

De var utrolig gæstfrie, så jeg er slet ikke i tvivl om at vi kan få et netværk op at stå, hvis vi ønsker det.”  – Kirsten Rytter, Region Midt