Stor interesse for brugerinddragelse – fra både virksomheder og sundhedsvæsen

Allerede i efteråret 2019 kunne LSI, i samarbejde med klyngerne MedTech Innovation Consortium, Welfare Tech og Copenhagen Healthtech Cluster, ud fra en spørgerunde konstatere, at der var et behov for at få belyst emnet om brugerinddragelse. Det behov har LSI nu forsøgt at imødekomme.

Brugerinddragelse fra forskellige perspektiver
For LSI var det altafgørende, at emnet om brugerinddragelse ville blive belyst fra forskellige perspektiver, idet indholdet både skulle appellere til det offentlige og private. På baggrund af det, havde LSI udvalgt syv nordjyske eksperter til at holde fem oplæg, hvor deltagerne både fik indsigt og kendskab til, hvordan og hvornår brugerne bliver inddraget i en kommune, i en veletableret virksomhed m.fl. Efter hvert oplæg havde deltagerne mulighed for at stille uddybende spørgsmål til oplægsholderne.

Fysisk og virtuel deltagelse
Med udgangspunkt i COVID-19 og af hensyn til at nå en bredere national befolkning, blev der kort tid inden afholdelse af arrangementet åbnet op for muligheden for en virtuel deltagelse. Den virtuelle deltagelse var desuden også blevet efterspurgt, hvorfor LSI valgte, i bedste brugerinddragelsesstil, at ændre en kende på formatet, så flest mulige kunne deltage. Ligesom de knap 40 fysiske deltagere, kunne de virtuelle også stille spørgsmål til oplægsholderne. Knap 30 personer valgte at benytte sig af den virtuelle deltagelse, men i modsætning til de fysiske deltagere, kunne de virtuelle ikke deltage i netværksdelen og matchmakingen.

Én af dem, som var fysisk til stede ved arrangementet, var Ulrik Rasmussen, direktør i Time Advice. Han blev spurgt ind til, hvorfor han havde valgt at deltage i arrangementet og svarede:

”Vi er selv i gang med at starte et projekt op om brugerinddragelse og kunne godt tænke os at få skabt kontakt til kommunerne. Derudover afsøger vi, hvorvidt et medlemskab i LSI kunne være interessant for os for netop at få skabt denne kontakt”

Ulrik Rasmussen understreger i ovenstående citat vigtigheden af, at private virksomheder og det offentlige snakker sammen i udviklingen af innovative produkter til sundhedsvæsenet, og hvorfor arbejdet på tværs er altafgørende for, at et innovativt produkt imødekommer et reelt behov.

En anden person, som også havde valgt den fysiske frem for den virtuelle deltagelse, var Jette Hede, udviklingskonsulent i Viborg Kommune. Hun udtalte følgende:

”Jeg meldte mig til arrangementet for at få udvidet mit netværk i det nordjyske og dermed få kendskab til nogle, jeg ikke kender i forvejen”

Jette Hede valgte at tage turen fra Viborg til Aalborg, da hun ikke mener, at den virtuelle deltagelse ville kunne opfylde netværksdelen, som hun mener, er dét, der skaber stor værdi for hende. Hun bed især mærke i arrangementets sidste oplægsholdere, Marie Cathrine Soele Madsen og Halldóra Auður Jónsdóttir fra MOTI ApS, som fremlagde om et produkt, som også var af Jette Hedes interesse. Da oplæggene var afsluttede, gav netværksdelen Jette Hede anledning til at indgå i dialog med pigerne.

Vigtigheden af brugerinddragelse i udviklingen af produkter til sundhedsvæsenet

Netværksdeling og matchmaking på tværs af det offentlige og private
Ligesom Jette Hede, kunne deltagerne også medvirke i netværksdeling og matchmaking. I den sammenhæng var der tilkoblet en matchmaking-app, Networx, fra virksomheden Snapp ApS, som havde til formål at fungere som en forsimplet udgave af LinkedIn. Med appen havde deltagerne bl.a. mulighed for at aftale kaffemøder, få sparring på konkrete problemstillinger samt indgå i netværksfora. Over 50 personer havde valgt at tilmelde sig LSI’s netværksforum, og da appen både kan bruges før, under og efter arrangementet, giver dette også anledning til sparring og videndeling på kryds og tværs af det offentlige og private på den længere bane.

Af Marlene Højstrup Jensen, Life Science Innovation North Denmark.