”MTIC er en ambitiøs sundhedsinnovationsplatform i Danmark – der skaber og faciliterer innovationssamarbejder på tværs af virksomheder, hospitaler, kommuner og vidensinstitutioner til gavn for borgere og samfund.”

Sund vækst – ny viden – sammen om bedre liv

MTIC er et forpligtende samarbejde mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen.Vi er først og fremmest sat i verden for at indfri virksomhedernes vækstpotentiale og bidrage til, at de kan udvikle globalt relevante sundheds- og velfærdsteknologiske produkter og løsninger, der bidrager til Danmarks udfordringer på området.

Vi arbejder på tværs af det private erhvervsliv, vidensinstitutioner, kommuner og hospitaler og målet er, at det skal kunne betale sig. Det skal give vækst i virksomhederne og gøre gavn for borgere og patienter på hospitaler og i kommuner. På den måde skaber vi sammenhæng mellem erhvervsvækst, strategisk viden og forskning, kliniske behov og innovation – og vores alles ønske om et sundere liv.

 

  • På hospitalerne sikrer vi pipelinen og samarbejdet på tværs med fokus på behov, innovation, innovationskultur og samarbejdet med virksomheder.
  • Sammen med kommunerne tager vi fat på den ressourcebesparende og komplekse del af velfærdsteknologien. Med fokus på samarbejdet på tværs skabes der bedre løsninger og services for borgerne.
  • Med videninsitutioner  involverer vi forskning og de studerende i udviklingen af nye produkter og løsninger i tæt samarbejde med erhvervslivet.

MTIC 2019 – 2020

I et værditilbud udarbejdet i foreningen er det vedtaget at MTIC i 2019/2020 – i tæt samarbejde med Region Midtjylland, kommuner, vidensinstitutioner og de private virksomheder skal arbejde med:

 

  • At skabe muligheder for fornyelse og forandring på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren
  • At fremme anvendelse og tilblivelse af praksisnær forskning og videnbaseret innovation
  • At sikre en stærk midtjysk platform i regi af den nationale klyngeorganisation for bedre sundhed
  • At understøtte vækst og udvikling i private virksomheder.

 

Offentlige-private samarbejder

En stor del af vores arbejde sker – og kommer til at ske – gennem offentlig-private innovationsprojekter, hvor vi som brobygger sikrer fokus på, at der er reelt behov for det enkelte produkt. Og at der med det rette udviklingsforløb skabes skalerbare produkter, hvor gevinsten er målbar.

Tre strategiske fokusområder

Parterne bag MTIC har udvalgt tre fokusområder, som bakker op om behovet for tæt samarbejde på tværs – både regionalt, men også i forhold til nationale retningslinjer og regionale sundhedsaftaler.

De tre fokusområder er:

  • Fremme bedre sammenhæng for borgere og sundhedspersonale på tværs af kommuner, hospital og praksissektoren.
  • Skabe mulighed for at borgerne selv kan forebygge og håndtere sygdom, samt mulighed for at personalet kan agere effektivt og ansvarligt på borgernes behov.
  • Anvende digitale teknologier (ex. IOT, AI, big data) som middel til at løse behov og udfordringer i sundhedssektoren