Danish Healthtech

Det nationale innovationsnetværk styrker det danske nationale samarbejde omkring udvikling og test af sundheds- og velfærdsteknologi og fremmer samarbejdet mellem private virksomheder, kommuner, hospitaler og universiteter på tværs af landet.

Målet er at udvikle og udbrede løsninger, der skaber bedre sundhed for borgere, vækst for virksomheder og et bæredygtigt samfund.

Innovationsnetværkets faglige fokus er:

  • Forebyggelse og prædikativ sundhed
  • Lighed i sundhedsvæsenet – det borgernære sundhedsvæsen
  • Bedre brug af danske sundhedsdata
  • Personaliseret behandling

Danish Healthtech er et nyt nationalt samarbejde mellem fire eksisterende erhvervsklynger på området – Welfare TechLifeScience InnovationMedtech Innovation Consortium og Copenhagen Healthtech Cluster – som arbejder med hvert deres styrkeområde inden for sundheds- og velfærdsinnovation.

Via Danish Healthtech koordinerer klyngerne deres aktiviteter på tværs af landet og kan på den måde give virksomheder lettere adgang til hele det danske sundhedsvæsen.

Samarbejdet omfatter desuden fem danske universiteter – Danmarks Tekniske UniversitetKøbenhavns UniversitetSyddansk UniversitetAarhus Universitet og Aalborg Universitet – samt GTS-institutterne FORCE Technology og Teknologisk Institut. Dette sikrer, at virksomheder får adgang til den nyeste forskning og knowhow på området.

Innovationsnetværket Danish Healthtech er samtidig en sammenlægning af innovationsnetværket MedTech Innovation og Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi.

Sammenlægningen forener dansk medicoteknologi med dansk sundheds- og velfærdsteknologi og skaber en mere forenklet samarbejdsform, som giver bedre overblik og lettere adgang til netværk og rette kompetencer.

Partnere i innovationsnetværket Danish Healthtech

Danish Healthtech støttes af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet og løber fra 01.12.2018 – 30.11.2020.