Careware

Careware er en dialogplatform med fokus på aktiviteter som konference og præsentationsdage der bl.a. initerer, at der udvikles og implementeres nye teknologiske løsninger indenfor den offentlige service.

Formålet er at iværksættere og virksomheder inden for især social-, sundheds- og rehabiliteringsområdet har en platform for støtte til udvikling og afsætning af deres løsninger. Og at give den offentlige sektor kendskab til de nye teknologiske løsninger, der kan bidrage til øget kvalitet og effektivitet

MTIC er partner i konsortiet og en del af styregruppen bag CareWare.

Læs mere om careware

MTIC tilbyder i careware-regi sammen med DokkX – CareWare Advice – gratis sparring og vejledning til dig, der har et innovativt, velfærdsteknologisk produkt på vej.

F.eks. i forhold til validering af behov, produktudvikling, etablering af innovationssamarbejder, test og kommercialisering.

Alle ideer til udvikling af produkter og løsninger er velkomne. Kontakt Anja Hald hos MTIC for nærmere information ah@mtic.dk

CAREWARE 2019 OG 2020

I 2019 afholdes en række CareWare Konferencedage og CareWare Præsentationsdage fordelt over året.

Derudover er CareWare med i bl.a.:

Den internationale konference AAL-Forum til Aarhus den 23.- 25 september 2019.

Rehabiliteringsforum Danmarks årskonference blive afholdt i Aarhus i efteråret 2019.

RIWC | Rehabilitation International World Congress, der afholdes i Aarhus 8. – 10. september 2020 med forventning om 2.500 deltagere fra hele verden.