Iværksættervirksomheden Emento skaber tolv arbejdspladser på blot seks måneder

Emento, der blot har eksisteret i 6 måneder, blev til på baggrund af Innovationsprojektet ”Patientindkaldelse – fra papir til app” – hvor målet var at skabe et koncept, der kunne flytte papirbåret envejskommunikation videre til en visuel og dialogbaseret kommunikation mellem borgere og hospitaler, og bl.a. være med til, at minimere misforståelser og upræcis information og gøre patientforløb lettere og mere trygt for borgeren.
Behovet
I januar 2015 blev det obligatorisk for borgerne i Danmark, at modtage digitalpost fra det offentlige via E-Boks, men udnyttelsen af digitaliseringen halter bagefter.
”Digitaliseringen har egentlig ikke løst andet, end at flytte printeren hjem til borgeren. Man udnytter ikke de muligheder, som digitaliseringen har åbnet op for. Indkaldelsesbreve indeholder stadigvæk uklar kommunikation, som ikke nødvendigvis er relevant for den pågældende borger”, siger Klaus Veng, CEO, Emento
Emento er nu i fuld gang med at realisere konceptet til produkt, men det er ikke nemt at navigere rundt i hospitalsverdenen, og derfor er MTIC en aktiv samarbejdspartner i forløbet.
”MTIC har spillet en kæmpe rolle for os. De har en unik knowhow, om den viden og kompleksitet vi arbejder med, og hvordan vi kommer videre i et effektivt samarbejde med en hospitalsverden, der normalt blot udstikker en kravspecifikation”, siger Klaus Veng
Smartphone app’en har allerede gennemgået den første testfase og målet er at skabe mere tryghed hos borgerne i hospitalsverden, og gøre f.eks. patientindkaldelser langt mere intuitiv, med levering af korrekt og præcis information, når der er brug for den.
”Arbejdet med app’en i testfasen har været enormt spændende, og jeg kan virkelig se, hvordan der kan skabes nye muligheder for patienter. Og hvis kommunikationen mellem hospitalsverden og patient bliver gentænkt på en ny og enkel måde, som appen lægger op til, så bliver der også mere tid til personlig kontakt”, siger Joke-Gesine Habben, afdelingsjordemoder og leder af Jordemoderpraksis ved Aarhus Universitetshospital.
Emento forventer at den nye app er klar til projektsalg og implementering allerede i 2017.