Hvordan arbejder vi

Brobyggere

Vi er brobyggere og arbejder i krydsfeltet mellem de private sundheds- og velfærdsteknologiske virksomheder, kommunerne, hospitalerne og vidensinstitutionerne. Målet er udvikling af produkter, løsninger og services, der skaber vækstmuligheder i de private virksomheder, som skaber kvalitet og bedre behandlinger borgere og patienter i kommuner og på hospitaler.

Circular Co-Creation

Størstedelen af vores arbejde sker gennem Circular Co-Creation innovationssamarbejder. Vi tager udgangspunkt i de reelle behov på hospitaler og i kommuner og bringer disse i spil hos de private virksomheder og vidensinstitutioner. Det giver målrettede samarbejdsforløb, hvor der udvikles og testes koncepter og prototyper, som de kommercielle virksomheder bagefter kan udvikle til færdige produkter til brug i sundhedsvæsenet.

Læs mere om Circular Co-Creation her

MTIC arbejder naturligvis altid under tavshedspligt i forhold til kommercielle udviklingsprodukter, med mindre andet er aftalt.

Læs mere om hvordan vi arbejder