Det danske økosystem for life science og velfærdsteknologi – samles i ny national sundhedsklynge

MTIC ser store fordele i at alle kræfter nu samles i en national platform, der forankres regionalt med hubs i de fire universitetsbyer, København, Aarhus, Odense og Aalborg. Omdrejningspunktet er de danske virksomheders muligheder for, med innovation og direkte adgang til forskningsbaseret viden, for alvor at sætte sig på udviklingen af verdensførende løsninger og produkter.

Den nationale klyngeorganisation for life science og velfærdsteknologi er nu klar til at drive én af Danmarks vigtigste, både erhvervs- og forskningsmæssigt, styrkepositioner fremad.

Der afventes nu endelig godkendelse i forsknings- og uddannelsesministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Indhentes den er organisationen klar til at etablere sig.

Bag den nye organisation står, udover de eksisterende klyngeorganisationer, et unikt partnerskab mellem Danmarks fem største universiteter, fem GTS-institutter, de fem danske regioner, danske kommuner samt seks branche- og erhvervsorganisationer, der tilsammen repræsenterer mere end 500 både små og store virksomheder.

Dermed samles alle parter inden for velfærdsteknologi og life science i Danmark og dækker hele feltet biotek, lægemidler, medico, hjælpemidler, velfærdsteknologi og digitale løsninger.

Offentlige/private samarbejder på en bro af viden
Danmark har en meget stærk life science-industri og en lige så spirende og voksende industri inden for velfærdsteknologi, men vi har manglet det nationale samlende ståsted. Både i forhold til vækstmuligheder, men også i forhold til at udviklingen inden for både life science og velfærdsteknologi kalder på større synergi mellem de to industrier.

Den nye nationale klyngeorganisation kommer til at fungere som en platform for det samarbejde. Alle dele af det “økosystem” der findes omkring velfærdsteknologi og life science i Danmark – herunder hospitaler, kommunale pleje- og sundhedsudbud, uddannelsesinstitutioner og innovationsmiljøer, sættes nu sammen i et fælles mål.

Et mål der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov for at kunne innovere og udvikle produkter, løsninger og services på et fundament af forskningsbaseret viden og i tæt samarbejde med hospitaler og kommuner. Til gavn for både borgere og det samlede sundhedsvæsen.

”Det giver rigtig god mening for MTIC at forene kræfterne. På den måde får vi også de optimale rammer at arbejde i. Vi får adgang til mere viden, flere virksomheder og en bredere vifte af sundhedsaktører i arbejdet med de offentlige/private innovationsprojekter, som vi har så stor erfaring med. Det er vigtigt for virksomhedernes vækstmuligheder, at de produkter og løsninger der bliver udviklet, testet og implementeret i dansk kontekst – også har internationalt markedspotentiale. Og det får vi på denne måde”.  – Siger Tenna Korsbek Andreasen, direktør MTIC

Partnere i den samlede sundhedsklynge: MTIC, WelfareTech, LSI, CHC, Danish Healthtech og Biopeople, Københavns Universitet, DTU, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, FORCE Technology, Bioneer, Alexandra Institute, Teknologisk Institut, DHI, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Lif, Medicoindustrien, Dansk Biotek, Danish Care, Dansk Erhverv og Dansk Industri.