Tværsektoriel kostregistrering

Circular Co-Creation projektet – Tværsektoriel kostregistrering – er et projekt i krydsfeltet mellem fødevarer og sundhed.

Det bygger på behovet for en digital løsning, der understøtter registreringen og beregningen af borgernes kostindtag, når de bevæger sig på tværs af sektorerne. I projektet fokuseres på kostindtaget hos svage, ældre borgere, der gentagne gange indlægges – og hvor der er behov for en kontinuerlig og gennemgående ernæringsindsats, både på hospitalet og under plejen i kommunen.

Projektet gennemføres i et innovationssamarbejde mellem Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenheden Vest, kommuner, Aarhus Universitet, VIA University College, Region Midt IT samt de tre private virksomheder Movesca ApS, Et-al IVS og Care Consult A/S.

Projektets hovedfokus er at udvikle et koncept, der kan danne platform for registreringer af svage ældres kostindtag. Så deres data ved indlæggelser og genindlæggelser smidigt kan tilgås af klinikere og plejepersonale omkring den ældre – både på hospitalet og i kommunen. Den slags løsning findes ikke i dag.

Det erhvervsmæssige formål er at udvikle et koncept, der efterfølgende kan kommercialiseres af partnervirksomhederne.

De deltagende private virksomheder har i forlængelse af dette projekt søgt og modtaget INCluSilver midler (60.000 EUR) til efterfølgende udvikling af en prototype.

Partnere i ”Tværsektoriel kostregistrering”:

Hospitaler:

  • Regionshospitalet Viborg
  • Regionshospitalet Horsens
  • Hospitalsenheden Vest – Ernæringsenheden i Holstebro

Vidensinstitutioner:

  • Aarhus Universitet (Digital design og informationsvidenskab)
  • VIA University College (Ernæring og Sundheds-uddannelsen)
  • Region Midtjylland – It

Virksomheder:

Kommuner:

  • Skanderborg kommune
  • Skive kommune

Kontakt Dagmar Beck db@mtic.dk, hvis du vil vide mere

Læs mere om vores andre samarbejdsprojekter