adfærdsdesign

Sundhedsrelateret adfærdsdesign

I dette Circular Co-Creation projekt – Sundhedsrelateret adfærdsændring – fokuserer vi på to centrale elementer, når der udvikles produkter til sundhedsvæsenet.

Vi ser på, hvordan virksomheder via deres produktdesign bedst kan understøtte patienten/borgeren i at ændre en evt. uhensigtsmæssig adfærd, i forbindelse med sygdom eller nødvendig livsstilsændring.

Vi kommer til at arbejde med virksomhedernes viden om behavioral change theories, så de deltagende virksomheder fremadrettet udvikler eller videreudvikler  produkter, hvor forståelsen for en evt. nødvendig adfærdsændring er tænkt ind. På den måde opnår de en højere succesrate i forhold til implementering af løsningen eller produktet, både sundhedsmæssigt eller systemmæssigt.

Med baggrund i samme viden vil vi afprøve nye samarbejdsmodeller mellem sundhedsvæsen, virksomheder og andre relevante spillere. Vi vil se på hvilke nye roller en virksomhed evt. kan have i et produktudviklings- og implementeringssamarbejde med sundhedsvæsenet. Kan man med ændrede roller fjerne adfærdsrelaterede barrierer allerede fra start, både de rent organisatoriske og i forhold til den praktiske udførsel af opgaverne.

Målet med projektet er at gennemføre et accelereret udviklingsforløb rettet mod konkrete produkter. Virksomhederne får gennem et praktisk forløb tilført viden om det teoretiske grundlag for behavioral change og derefter arbejder de med at indarbejde dette i design af produkt og implementerings-processen.

 

Projektpartnere i Sundhedsrelateret adfærdsændring:

Hospitaler der p.t. deltager:

  • AUH

Virksomheder der deltager:

  • Emento
  • Brain+
  • digirehab
  • 4Mvideo
  • LIVA Healthcare

Vidensinstitutioner der p.t. deltager:

  • AUH

Læs mere om vores andre samarbejdsprojekter