Intelligent PRO

Circular Co-Creation projektet – Intelligent PRO –udspringer af et behov fra Aarhus Universitetshospital om optimering af patientrapporterede data.

Projektet gennemføres i et innovationssamarbejde mellem Aarhus Universitetshospital, tre virksomheder samt evt. yderligere offentlige partnere, der endnu ikke er udpeget.

I projektet udvikles et digitalt koncept for anvendelse af patient-rapporterede-oplysninger i behandlingen af kroniske og ikke-kroniske patienter. Konceptet skal kombinere nye digitale løsninger, anvendelse af data mere aktivt i behandlingen og ny organisering af det kliniske arbejde.

Det erhvervsmæssige mål er at udvikle en prototype som testes i small-scale samt 1-2 koncepter, som efterfølgende kan færdigudvikles og kommercialiseres af de involverede partnervirksomheder. Projektet vil derudover give de involverede it-virksomheder erfaring med udvikling af løsninger, der kan gøres generiske og som har stort markedspotentiale inden for infrastruktur, PRO og machine learning/prædiktive modeller.

Det kliniske formål er, at konceptet på sigt kan udvikles til et redskab, der kan hjælpe med at optimere udredning og behandling og som vil betyde effektivisering af arbejdsgange.

Projektpartnere i Intelligent PRO

Virksomheder: Journl, KvalitetsIT samt QAMPO

Vidensinsititutioner: Aarhus Universitetshospital

Kontakt Susanne Svendsen ss@mtic.dk, hvis du vil vide mere.

Læs mere om vores andre samarbejdsprojekter