Demenskammeraten

Circular Co-Creation projektet – Demenskammeraten – bygger på et behov og en idé udsprunget fra et demensplejecenter i Norddjurs Kommune.

Projektet gennemføres i et innovationssamarbejde mellem Norddjurs Kommune, tre virksomheder og VIA ”Aldring & Demens” samt en følgegruppe af midtjyske kommuner.

Projektets hovedfokus er at udvikle værktøjer, som kan understøtte plejen af borgere med demens på plejecentre.

Det erhvervsmæssige mål er at udvikle 2-3 koncepter, som efterfølgende kan kommercialiseres af partnervirksomhederne.

Det kommunale mål er, at der opnås højere kvalitet i plejen af mennesker med demens ved en mere lean arbejdsindsats.

Projektpartnere i Demenskammeraten:

Projektet har været ”udbudt” i SundVÆKST Netværket og følgende kommuner deltager i projektets følgegruppe, herunder også  i den første workshop:

Følgende kommuner deltager p.t.

  • Norddjurs kommune – Plejecenter Fuglsanggaarden (udviklingspartner)
  • Viborg kommune  – Liselund Plejecenter
  • Favrskov  kommune – Demensteam
  • Aarhus kommune – Demenscentrum

Vidensinstitutioner: VIA University College (Center for Aldring og Demens).

Virksomheder: InCare Systems samt Chromaviso

Kontakt Susanne Svendsen ss@mtic.dk, hvis du vil vide mere.

Demenskammeraten

Søren Møller fra InCare Systems A/S om Demenskammeraten og innovationssamarbejder

Læs mere om vores andre samarbejdsprojekter