Axigram - Patientgenereret Journal

Axigram Patientgenereret Journal er en løsning, hvor patienten selv skal aktiveres og inddrages tidligt i sit eget behandlingsforløb. Patienten får mulighed for at angive subjektive data omkring egne symptomer og er med til på  den måde, at effektivisere kontakten og kommunikationen mellem patienten og hospitalet/sundhedsvæsenet.

Patienten angiver, ved hjælp af en tablet-PC eller Ipad, oplysninger ved at gennemgå kroppen autonomt i forhold til eventuelle symptomer. En opsummering af patientens egen indtastede information bliver systematiseret og derefter øjeblikkeligt præsenteret til den lægefaglige som en “Subjektiv journal” i et lægefagligt venligt format.

Overlæge Malik Khalmuratov har sammen med tre andre udviklet programmet, som skal være med til, at gøre det nemmere for både personale og borgere i sundhedsvæsenet. Han arbejder til dagligt på Hospitalenheden Horsens’ akutafdeling.

MTIC bidrager med sparring omkring forretningsudvikling af virksomheden og det offentlige-private samarbejde i projektet, og næste fase for Axigram, er tests i større skala og på flere afdelinger med henblik på senere kommercialisering.

Video

Læs mere om vores andre samarbejdsprojekter