Tværsekbeslut

Clinical Decision Support System

Innovationsfonden støtter tværsektorielt forskningssamarbejde med 11,3 mio.kr.

MTIC, Enversion A/S, Regionshospital Horsens, Horsens Kommune og Aarhus Universitet skal i nyt forskningssamarbejde udvikle et klinisk beslutningsstøttesystem – som med kunstig intelligens skal hjælpe sundhedspersonalet i kommuner og på hospitaler med at identificere borgere, der er i risiko for akut indlæggelse. Beslutningsstøttesystemet hedder Clinical Decision Support System (CDSS), og har baggrund i et koncept udviklet i projektet TVÆRSPOR.

– Det er et spændende og visionært forskningssamarbejde, som er rigtig interessant for MTIC at være involveret i. Det er et projekt der bringer danske sundhedsdata i arbejde på en helt ny måde og som bekræfter, at tværsektorielt og tværfagligt samarbejde er nødvendigt, hvis vi virkelig skal ændre på noget i sundhedsvæsenet. Målet for MTIC’s rolle i projektet er, at kunne komme til at anvende sundhedsdata til udvikling af nye arbejdspladser for sundhedsdata er et konkurrenceparameter på verdensplan – og når de kobles med dygtige teknologiske virksomheder, så har vi mulighederne for vækst, siger Gitte Kjeldsen, Projektleder MTIC

Projektet rummer også et kæmpe potentiale for både borgere og samfund, hvis man formår at reducere antallet af indlæggelsesdage, hvilket er ambitionen bag forskningssamarbejdet, som med kunstig intelligens vil hjælpe sundhedspersonale på tværs af sektorerne med at sætte tidligere ind med forebyggende indsatser.

– Kunstig intelligens gør det nu muligt at anvende eksisterende sundhedsdata på en ny måde, og med en løsning tilpasset det danske sundhedsvæsen vil vi kunne træffe hurtigere og bedre beslutninger på tværs af sektorerne. Det vil ikke bare frigive ressourcer og gøre sundhedsvæsenet langt mere proaktivt, men vil også i sidste ende føre til bedre behandling af patienterne, siger Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør Regionshospitalet Horsens.

Læs mere om projektet på cdss.dk

Kort video om, hvad CDSS er

CDSS’ tre opdelinger

Første del af det tre-årige forskningsprojekt fokuserer på udvikling og validering af en algoritme til at identificere borgere i risiko for akutte indlæggelser. Algoritmen skal kunne forklare læger og kommuner, hvorfor de enkelte borgere har en høj risiko for akutte indlæggelser. Algoritmen baseres til en start udelukkende på allerede eksisterende data fra kommuner og hospital.

Anden del af forskningsprojektet skal afdække, hvordan man bedst anvender beslutningsstøttesystemet i samarbejdet på tværs af sektorerne, mens tredje del vedrører produktudvikling, beskrivelse samt udvikling af en forretningsmodel for kommercialisering af systemet.

Fokus på datasikkerhed og lovgivning

Systemet vil blive udviklet og testet i relation til lovgivning, datasikkerhed, it-arkitektur og brugergrænseflade, og undervejs vil patientforeninger blive inddraget i udviklingsarbejdet.

Cut Down Horsens

CDSS partnerne og deltagerne:

  • Enversion A/S er en it-virksomhed, som med kompetencer inden for maskinlæring og kunstig intelligens udvikler intelligente assistenter. Intelligente assistenter revolutionerer måden, hvorpå data proaktivt understøtter beslutningsprocesser.
  • Horsens Kommune bidrager med sundhedsdata, viden om sundhedsdata og hvordan de kan tages i anvendelse på tværs af kommuner, praksis og hospital. Kommunen tæller 86.000 indbyggere.
  • Aarhus Universitet deltager i forskningsprojektet via Forskningsenheden for Almen Medicin ved Institut for Folkesundhed. Forskerne skal udvikle arbejde med, hvordan algoritmerne kan anvendes i sundhedssektoren.
  • Regionshospitalet Horsens driver forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter i samarbejde med klyngekommunerne, praksis, andre vidensinstitutioner og private virksomheder. MTIC har i flere år samarbejdet tæt med hospitalet i offentlige-private-innovationsprojekter.

 Øvrige partnere i forskningsprojektet

  • Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland samt Hedensted, Skanderborg og Odder kommune bidrager med data og viden om sundhedsdata.

Læs mere om vores andre samarbejdsprojekter