Private virksomheder der sammen med hospitaler og kommuner udvikler og tester prototyper, koncepter og løsninger til fremtidens produkter til sundhedsvæsenet. 3 x virksomheder MTIC Projektledelse Vidensinstitution Ekstern ekspertise Hospital og/eller kommune

Circular Co-Creation

Vi har i Foreningen MTIC fået finansiering fra Region Midtjylland og EU’s strukturfond til projektet Circular Co-Creation.

I Circular Co-Creation arbejdes der i tætte og forpligtende innovationssamarbejder, hvor der i hvert enkelt samarbejde deltager tre mindre eller mellemstore virksomheder og mindst én vidensinstitution. Parterne i innovationssamarbejderne udvikler og tester et nyt koncept, løsning, service eller en prototype til et nyt produkt til sundhedsvæsenet.

Fordele for dig og din virksomhed:

  • Din virksomhed får i et Circular Co-Creation projekt finansieret adgang til konkret forskning og viden inden for det specifikke felt, som netop jeres samarbejde arbejder med.
  • Din virksomhed får finansieret eksterne kompetenceleverandører f.eks. inden for juridisk bistand, design thinking, brugerundersøgelse, prototype-udvikling etc. – de eksterne fagspecifikke kompetencer, som I måske ikke selv har in-house i jeres virksomhed.
  • Din virksomhed får adgang til klinikerne på hospitalerne og personalet i f.eks. plejesektoren, der i deres daglige virke arbejder med det specifikke felt. Det giver unikke muligheder for at få defineret-valideret reelle behov og direkte adgang til testmiljøer.
  • I får MTIC som projektleder, adgang til et stort nationalt og internationalt netværk samt kommerciel og strategisk sparring hele vejen igennem projektet.

Udover sundheds- og velfærdsteknologiske virksomheder, vil Circular Co-Creation også være interessant for virksomheder, der beskæftiger sig inden for fødevarer, kreative erhverv og it – og som måske ser sundhedsvæsenet som et muligt nyt marked.

Hvad skal parterne hver især bidrage med?

  • Virksomhederne: Kommerciel og relevant viden, lyst til tværsektorielt samarbejde og et ønske om nye produkter og markeder.
  • Vidensinsitutionen: Ny relevant viden og projektrelevant forskning.
  • Hospital og/eller kommune: Input og viden om de forskellige problemstilling og udfordringer, der presser sundhedsvæsenet.
  • MTIC: Projektledelse, netværk, sparring, kontakt til sundhedsvæsenet og testmiljøer samt finansiering af ekstern faglig ekspertise.

Læs mere om de igangværende Circular Co-Creation projekter:

I forhold til den endelige beslutning om MTIC’s samarbejde med virksomheder, kommuner, hospitaler og vidensinstitutioner træffer MTIC’s bestyrelse den endelige beslutning på baggrund af MTIC’s indstilling.

Ved afslag om deltagelse i et Circular Co-Creation projekt sendes skriftlig begrundelse til ansøger. Ved evt. klage over afslag om deltagelse i et Circular Co-Creation projekt henvises til klageadgangen hos Erhvervsstyrelsen.

Læs mere om vores andre samarbejdsprojekter