AI Netværket for sundhedsdataprojekter

22. september, 2020 - Aarhus - nærmere info følger

Arbejder du med Artificial Intelligence (AI) indenfor sundhedsområdet?

MTIC og Region Midtjylland v/Regional Udvikling inviterer d. 22. september 2020 til første netværksmøde i det nye midtjyske netværk for AI sundhedsdataprojekter.

Netværket er for virksomheder, forskere og ansatte i sundhedsvæsnet og skal danne ramme for faglig videndeling og fremme koordinering og samarbejde om de fælles udfordringer, der knytter sig til udnyttelsen af machine learning og kunstig intelligens indenfor sundhedsområdet.

Vores erfaring er, at mange projekter kæmper med de samme udfordringer. Det kan f.eks. være juridiske problemstillinger, udfordringer med at etablere dataadgang og infrastruktur, eller udfordringer med at gå fra udviklingsprojekt til drift. Netværket skal i denne sammenhæng danne ramme for, at vi ikke alle sidder og opfinder de samme dybe tallerkener.

Herudover er vores ambition, at netværket skal danne ramme for etablering af nye samarbejder om fælles udfordringer og udvikling af forskellig materiale til adressering af fælles behov – f.eks. drejebøger, anbefalinger til beslutningstagere, eller generiske samtykkemodeller.

Hvem deltager i netværket?
Netværket er fagprofessionelle, der arbejder med et projekt eller flere projekter, der handler om at udnytte sundhedsdata ved hjælp af machine learning og kunstig intelligens.

Du er i målgruppen for netværket, fordi du enten arbejder på et sundhedsdataprojekt som:

 • Projektejer eller projektleder
 • Data scientist eller udvikler i en virksomhed
 • Sundhedsfaglig medarbejder, der tester eller implementerer en løsninger
 • Data- og infrastrukturejer
 • Juridisk- eller etisk ekspert
 • Forsker
 • Virksomhed

Desuden skal dit eller dine projekter have fokus på løsninger til borgere og/eller sundhedspersonale.

Vores første netværksmøde bliver afholdt d. 22. september kl. 13.00 -16.00 i Aarhus.

Spørgsmål

Ved spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte:

 • Thomas Holdgård Jensen
  Project Manager, MTIC
  Tlf: 6016 8673
  E-mail: thj@mtic.dk
 • Jens Kastrup Kjersgaard
  Specialkonsulent, Regional Udvikling – Region Midtjylland
  Tlf: 5150 6046
  E-mail: jenkje@rm.dk