Medicinerfa-møde “Dosispakket medicin – set fra flere vinkler”

- Fuglsangsø Centret, Fuglsang Toft 4, 7400 Herning - mødelokale 1

Kære deltager

Vi vil gerne invitere dig til det næste medicinerfa-møde – ”Dosispakket medicin – set fra flere vinkler”

Til det har vi allieret os med 4 forskellige profiler, der på hver deres måde og med hver deres vinkel, vil folde temaet ”dosispakket medicin” ud.

Mikkel Aastrup Nørreslet, Apoteker, Ph.d. Pharm. (Marselisborg Apotek · Galten Apotek · Tranbjerg Apotek · Beder-Malling Apotek · Harlev Apotek · Mårslet Apoteksudsalg)

Mikkel vil fortælle om den nye lovgivning der træder i kraft til sommer samt om hans erfaringer med dosispakket medicin, set ud fra apotekernes rolle.

Birgitte GrevenKop, Sygeplejerske (Odder Kommune)
Birgitte vil fortælle om hendes erfaring og udfordringer med at gøre borgere selvhjulpne med dosering, og problematikkerne med at få borgere til at indgå i en ordning med dosispakket medicin.

Maja Madsen, Afdelingsleder (Brønderslev  Kommune)
Brønderslev kommune har haft et projekt med rehabilitering af borgere, ift. medicin. Dette gjorde at kommunen i perioden fik afsluttet en del borgere ift. hjælp til dosering. Maja vil fortælle om deres erfaring og tilgang.

Mette Christoffersen, Farmaceut (Herning kommune)
Mette vil med udgangspunkt i hendes dagligdag udfolde nogle betragtninger og aspekter omkring dosispakket medicin.

Vi håber, at du til mødet dels vil invitere en kollega, som i det daglige arbejder med medicinhåndtering, dels en kollega som arbejder med at gøre borgere selvhjulpne i forhold til deres medicin.

Program
kl. 08.30            Velkommen
kl. 08.40            Dosispakket medicin og ny lovgivning v/Mikkel Nørreslet
Kl. 09.15            Hverdagsrehabilitering – medicin v/Birgitte Grevenkop
Kl. 09.50            Pause
kl. 10.00            Medicin-rehabiliteringsprojekt v. Maja Madsen
Kl. 10.40            Betragtninger og aspekter omkring dosispakket medicin v/Mette Christoffersen
Kl. 11.15            Opsamling og næste møde

Tilmelding: Senest den 14. maj (husk dine gæster).