Implementeringforløb – praktisk og metodisk

Tirsdag d. 23. April kl. 09:15 til kl. 15:30 - Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg

Hvad skal der til? Hvordan gøres det bedst? Hvor skal der tages fat?

Mange af kommunerne i MTIC’s SundVÆKST Netværk oplever udfordringer med at opnå en gevinstrealisering, når de implementerer nye velfærdsteknologiske produkter og løsninger.

Derfor inviterer MTIC og SundVÆKST Netværket til et praksisnært implementeringsforløb, der med udgangspunkt i to dage (den 23. april og 12. september) vil tage fat i de organisatoriske og praktiske udfordringer, som vi ved er en barriere hos jer.

Dagene er målrettet kommunale ledere, velfærdsteknologikonsulenterne samt leverandørerne, der sammen står med ansvaret for implementeringen af velfærdsteknologi  – og deraf følgende nye processer, arbejdsgange, servicetilbud, behandlingsmuligheder etc.

Praktisk og håndgribeligt
Gennem oplæg og praktiske øvelser tager vi fat i organisatoriske og praktiske udfordringer, der giver jer helt konkret viden til, hvad der kan være nøglen til succesfulde implementeringer.

Vi bygger ovenpå eksisterende nationale og internationale erfaringer og i de konkrete implementeringsudfordringer.

For at sikre at der tænkes hele vejen rund i Co-Creation inviteres både virksomheder, kommuner og relevante videnspersoner til begge dage. Vi ved af erfaring at videndeling og samarbejde på tværs skaber de bedste resultater.

Hvorfor skal du deltage?
Du får viden og et blik for nøjagtig, hvor der konkret skal  og kan tages fat. Vi fokuserer på en implementeringspraksis, der med en praktisk og metodisk tilgang og med udgangspunkt i borgeren, virker – også i drift.

Hvem deltager også?
Andre kommunale ledere med implementeringsansvar i praksis. Dvs. Plejehjemsledere, centerledere, områdeledere, afdelingsledere, teamledere, teknologikonsulenter eller lignende – alle med erfaring i forhold til implementeringsopgaven. Derudover også udvalgte virksomheder som har konkrete og værdifulde erfaringer med implementeringssamarbejdet med kommunerne.

For at give det bedste udbytte af forløbet ønsker vi, at hver kommune deltager med minimum fire personer: (2-3 ledere og 1-2 konsulenter).

Dag ét i forløbet bygges op omkring to konkrete cases (medicindispensere og forflytningsteknologi)

Formiddag v/Ulrik Møller Christensen (Hildebrandt & Brandi)

  • Transformationsmetode- og model
  • Organisatoriske og strategiske elementer af implementering
  • Forandringsparathed (kommunalt og individuelt)

 Eftermiddag v/Frederik Mølgaard Thayssen (MTIC)

  • Borgerrejsen fra start til slut – set i implementeringsøjemed
  • Værdiskabelse og motivation for borgere og medarbejdere
  • 360 grader rundt om implementering

Dagens indhold er uafhængigt af eksisterende projektmetoder, businesscases m.m. og handler ikke om at indføre nye modeller, men at bringe kendt viden i spil på en ny måde.

 Afrunding

  • Til sidst bindes dagens aktiviteter sammen og der vil blive præsenteret den videre arbejdsproces og dag nr. to der afholdes den 12. 09.2019.

 Dagens program den 23. april

Kl. 09.15 – 09.30:  Ankomst og morgenmad
Kl. 09.30 – 09.40: Velkomst v/MTIC

Kl. 09.40 -11.30:   Agilitet og transformation v/Ulrik Møller Christensen

Kl. 11.30 -12.30:    Frokost og forberedelse til eftermiddagens øvelse

Kl. 12.30 -12.45:    Introduktion til Borgerrejsen v/MTIC

Kl. 12.45 – 13.30:   Casearbejde del 1

Kl. 13.30 – 13.45:   Pause

Kl. 13.45-14.30:     Casearbejde del 2

Kl. 14.30-14.50:     Opsamling i grupperne.

Kl. 14.50-15.15:     Status på implementeringsparatheden

Kl. 15.15-15.30:     Afslutning på dagen og på gensyn

Tilmelding her senest den 15. april.

Implementeringsforløbet er planlagt i et samarbejde mellem MTIC og de tre SundVÆKST kommuner Syddjurs, Herning og Aarhus.