Unge iværksættere sætter skjult folkesygdom i system

Ny app sikrer bedre behandling af patienter med inkontinens. 

En stor del af de op mod 400.000 danskere, der lider af forskellige former for inkontinens, kunne bedre behandling, hvis lægerne havde adgang til mere detaljerede oplysninger om de enkelte sygdomsforløb. Sådan lyder baggrunden for den idé, iværksætterne Michael Jensen og Eskild Eskildsen har udviklet i samarbejde med APPlab – Et samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital og MTIC.

Iværksætterne har under navnet “JOURNL” skabt en digital platform, hvor patienter via en app indrapporterer data i realtid – For eksempel kan afføringsinkontinens i nogle tilfælde behandles med en indopereret “pacemaker”, der aktiverer relevante muskler og dermed hjælper patienterne med at undgå uheld. Den behandling kræver detaljeret viden om patientens væskeindtag, vandladning og afføring, og her kommer JOURNLs app ind i billedet.

– Med app’en slipper både patienter og hospitaler for skemaer i papirform. Samtidigt er inkontinens en tabubelagt lidelse, og en app kan være med til at sikre patienternes værdighed ved at tilbyde en diskret og enkel måde at videregive de nødvendige oplysninger på, siger Michael Jensen.

 

Syretester app-ideer

JOURNL’s forløb i APPlab er et af mange eksempler på hvordan MTIC arbejder for at virksomheder helt konkret møder de behov, der kommer fra klinikerne.

– APPlab screener ideerne og arbejder med hele fasen omkring behovsidentificering, prototype og test. Det setup skaber rent faktisk grobund for nye virksomheder, siger direktør i MTIC Tenna Korsbek.

Efter screening af en idé er det op idéhaverne af finde partnere eller –som holdet bag JOURNL – selv gå videre med udviklingen som iværksætter.

 

Stor interesse fra udlandet

Michael Jensen fortæller, at virksomheden i dag beskæftiger fem medarbejdere, og produktet nærmer sig en version, der er klar til at sælge.

I første omgang i forbindelse med en anden patientgruppe, hvor JOURNL deltager i udviklingen af en ny telemedicinsk løsning til bløderpatienter. Her giver app’en læger og patienter bedre muligheder for at foretage sygdomsregistreringer og dermed kvalificerede individuelle valg af behandling.

– Der er ingen tvivl om, at vi har ramt et stort behov med vores platform, og vi oplever stor interesse fra sundhedsprofessionelle på flere områder i både Danmark, resten af Norden og Tyskland. Det skyldes uden tvivl, at vi via APPlab har fået direkte kontakt til klinikerne på hospitalet, siger han.

  • Iværksætterne Michael Jensen og Eskild Eskildsen vil med virksomheden JOURNL give patienter mulighed for at indberette data i realtid om sygdomsforløb I første omgang med en app målrettet patienter med inkontinens, men mulighederne i den digitale platform er mange.
  • JOURNL er udviklet i efter et Screening-forløb på APPlab der er et samarbejde mellem MTIC og Aarhus Universitetshospital