SundVÆKST netværksmøde

Fokus for SundVÆKST netværksmødet den 5. september var videns og erfaringsudveksling om 2 konkrete digitale værktøjer, som er udviklet og i testet i henholdsvis Viborg og Aarhus Kommune.

Dorthe Amby og Jette Hede Skytte  introducerede os til ABCD modellen og muligederne med modellen, som er udviklet i Viborg Kommune.

Modellen bruges i det flerfaglige samarbejde til en vurdering af borgernes samlede behov og funktionsniveau. Den kan bruges på forskellig vis og i forskellige sammenhænge i en organisation både i relation til borgers funktionsniveau men også kompetenceniveau hos personalet. Samtidig kan modellen også bruges som inspiration ifht. i hvilken velfærdsteknologi der kan være relevant for borgeren.

Birgitte Halle fra Aarhus kommune præsenterede Vito.nu, som er udviklet i samarbejde med Aarhus Kommune og privat virksomhed.

VITO, er et redskab til online hjælpemiddelsøgning, som borgeren kan bruge til at få vejledning til hvilke hjælpemidler der kan afhjælpe borgeren  i forhold til de problemer boger oplever i hverdagen. VITO er på prototype niveau og går i drift pr. 1. oktober og kan bruges af alle.

Bagefter var der som sædvanligt bordet rundt, hvor der blev videndelt, berettet og diskuteret de tiltag der arbejdes på i de forskellige kommuner.

 

Er du mere nysgerrig på, hvad SundVÆKST netværket laver, så kontakt Majbritt Aagaard på ma@mtic.dk eller Anja Hald ah@mtic.dk