Fra studentermedhjælper i APPlab til egen virksomhed

APPlab blev etableret i et samarbejde mellem MTIC og Aarhus Universitetshospital for at sætte fokus på udviklingen af apps til brug i sundhedsvæsenet. APPlab hjælper klinikere, studerende eller virksomheder med at få deres idéer til apps til hospitaler og/eller patienter afprøvet og vurderet. En af dem er Michael Thabang Jensen, som er medstifter af virksomheden Journl og tidligere studentermedhjælper i APPlab.

Michael Thabang Jensen har med en baggrund i sundhedsteknologi arbejdet for APPlab som studentermedhjælper, hvor han i en periode fik lov til at være teamleder på en del APPlab projekter. Som studentermedhjælper fik Michael en masse erfaring, som han jævnligt bruger i sin dagligdag som medstifter af egen virksomhed, Journl.

Den skjulte folkesygdom

Journl er en virksomhed, der udvikler en generisk platform til Patientrapporterede Oplysninger (PRO) til hospitalsvæsenet. Lige nu er Journl i gang med at udvikle en app som kan indeholde forskellige registreringsforløb, hvor et væske- og vandladningsskema er det første, de har sat i gang. Det skal blandt andet hjælpe hospitalerne med diagnostisk udredning og behandling, så man får mere præcise målinger af væskeindtag, vandladningsmønster, trang eller et eventuel uheld m.m. gennem en app. Dette hjælper hospitalerne, da de ikke skal holde styr på en masse papirer, men de kan også se, hvornår patienterne indrapporterer målingerne.
”400.000 danskere lider af inkontinens, som man også kalder den skjulte folkesygdom. Det er lige så mange, som der lider af KOL. Det er et tabu, som mange ikke har lyst til at snakke om”, forklarer Michael.
En app kan give den diskretion, som mange ønsker, da vandladningsproblemer ikke er noget, de fleste har lyst til at snakke om, selvom det er noget, som mange danskere lider under.

APPlab er en kæmpe vidensbank

For Michael har arbejdet i APPlab banet vejen for, hvor han er nu, og han bruger stadig de kompetencer, han har lært i APPlab.
”Jeg har helt sikkert taget meget fra APPlab med videre i mit nuværende arbejde. For det første er det et stærkt netværk, man får i APPlab. Man kommer tæt på hospitalet og får en tilknytning til forskellige virksomheder. Og så er det spændende at komme ud og kvalificere og kortlægge arbejdsgange lynhurtigt, at identificere kliniske behov og effektiviseringspotentialer, hvor klinikere kan spare tid og optimere deres arbejdsgange. Det er noget, jeg bruger rigtig meget i Journl”, siger Michael.

Det unikke samarbejde

Og Michael samarbejder stadig tæt med APPlab.
”Journl har brug for APPlab, og APPlab har brug for virksomheder, der får projekterne til at leve og får dem i drift. Det er i sidste ende det, det handler om; at få de rigtige idéer i drift, som et værktøj hospitalerne kan bruge og som giver værdi,” siger Michael.