Rehabilitering

Rehabilitering defineres ofte som den række af støttende indsatser, der giver en borger med nedsat funktionsevne (i kortere eller længere tid) mulighed for at leve og fungere optimalt og bedst muligt i hverdagen.

I dag afhænger kvaliteten af rehabiliteringsindsatsen af de produkter og løsninger, der sammen med en individuel tilpasset plan tilbydes den enkelte borger. Det kan være genoptræningsforløb på et hospital efter en ulykke eller sygdomsforløb, hverdagsrehabilitering, hjælpemidler ved kroniske sygdomme eller hjælpemidler målrettet plejen af ældre.

Formål

Målet med MTIC’s indsats er at bidrage til, at de bedste produkter og løsninger fra de private virksomheder bliver testet, videreudviklet og implementeret – og delt på tværs af hospitaler og kommuner i Region Midtjylland.

Læs mere om vores igangværende innovationsprojekter.

Læs mere om vores strategiske forkusområder