Overgange

Når man bliver patient i sundhedsvæsenet oplever mange at have kontakt til flere instanser i deres forløb. Mange oplever flere “overgange”, mellem f.eks. praktiserende læge og den kommunale pleje eller mellem hospitalet og hjemmeplejen. Ved disse overgange sker der desværre fejl (utilsigtede hændelser), der ofte skyldes simple kommunikationsfejl mellem parterne eller f.eks. i medicineringen af patienterne.

I dag er praktiserende lægers, kommunernes og hospitalernes IT- og dokumentationssystemer ikke samkørt f.eks. i forhold til udveksling af data og adgang til patienternes information.

Målet med MTIC’s indsats er at bidrage til at skabe løsninger, der nedsætter de fejl og utilsigtede hændelser, der opstår pga. dobbeltarbejde, fejlmuligheder og forsinkelser i kommunikationen imellem borgeren/patienten, hospitalet, kommunen og den praktiserende læge.

Læs mere om vores igangværende innovationsprojekter.

Læs mere om vores strategiske forkusområder