Forebyggelige Genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser er de indlæggelser, der evt. kunne have været forebygget ved hjælp af en aktiv stillingtagen, kendskab og handling i forhold til den enkelte patients sygdomshistorie.

Den type af indlæggelser betyder naturligvis et øget ressourceforbrug i sundhedsvæsenet. Samtidig kan de føre til alvorlige følger for patienterne, der for en stor dels vedkommende udgør ældre og svage borgere.

I dag kender man allerede til en lang række af positive effekter fra projekter og tiltag. De handler især om omstruktureringer og ændringer i selve koordineringen og organiseringen i behandlingen og plejen af de ældre borgere.

Formål

Målet med MTIC’s indsats er at bidrage til udvikling af løsninger, der kan reducere de uhensigtsmæssige indlæggelser yderligere. Og dermed forbedre kvaliteten af behandlingen af patienten samt reducere omkostningerne i sundhedsvæsenet.

Læs mere om vores igangværende innovationsprojekter.

Læs mere om vores strategiske forkusområder