Aldring & Demens

Demens er en stigende udfordring, og et område man har stor fokus på både regionalt, nationalt og internationalt. Området kræver store indsatser, både menneskelige og økonomiske, for både patienter, pårørende og sundhedsvæsenet.

I dag arbejdes der i Danmark især ud fra tre hovedområder: Tidlig opsporing og udredning af demente, at udredningen skal foregå på specialistniveau og at kompetencerne udvikles hos dem, der arbejder direkte med de demente borgere og patienter.

Formål

Målet med MTIC’s indsats er, sammen med kommuner og hospitaler, at forbedre mulighederne for at borgeren kan blive i eget hjem med en opretholdelse af en så normal hverdag som overhovedet muligt – så længe som muligt. Og at der sikres en større sammenhæng i den demente borgers handlingsplan og dennes vej gennem sundhedsvæsenet.

Læs mere om vores igangværende innovationsprojekter.

Læs mere om vores strategiske forkusområder