De fire strategiske fokusområder

Parterne bag foreningen MTIC har valgt fire strategiske fokusområder, som MTIC overordnet skal arbejde med.

Strategiske fokusområder

Det er områder, som bakker op om de regionale behov for “tæt samarbejde på tværs” og som er nøje udvalgt for at kunne bidrage til bedre behandlinger og større effektivitet.

Desuden bakker de valgte områder op om de sammenhængende patientforløb på tværs af hospitaler, kommuner og praktiserende læger. Områder som der fokuseres på i de nationale retningslinjer og regionale sundhedsaftaler.

Digitalisering og empowerment

For alle fire områder gælder det, at MTIC fokuserer på videreudvikling, spredning og implementering. Med digitalisering og empowerment, som de bærerne faktorer.

Det overordnede mål med vores arbejde er at bidrage til at sundheds- og velfærdsteknologiske virksomheder i Region Midtjylland får udnyttet deres vækstpotentiale, når de udvikler produkter, løsninger og services til sundhedsvæsenet.

Læs mere om vores strategiske fokusområder