Stærkt nationalt partnerskab styrker dansk sundhedsinnovation

Fire regionale erhvervsklynger og to innovationsnetværk er gået sammen med fem universiteter om at styrke det nationale samarbejde omkring udvikling og test af sundheds- og velfærdsteknologier. En bevilling på 14 mio. kr. fra Uddannelses- og Forskningsministeriet skal fremme samarbejdet mellem private virksomheder og kommuner og hospitaler på tværs af landet og sikre, at den nyeste forskning fra universiteterne udnyttes.

Hos MTIC ser vi store fordele i et tættere og mere fokuseret nationalt samarbejde på tværs af erhvervsklyngerne og videninstitutioner. Danmark har samlet set en unik tilgang til sundhedsinnovation, hvor der udvikles, afprøves og produceres nye sundheds- og velfærdsteknologiske produkter i tæt samarbejde mellem hospitaler og kommuner, forskning og de private virksomheder.

Vi er glade for at de regionale erhvervsklynger nu går endnu tættere sammen, og på den måde gør afstanden mellem det danske nationale sundhedsvæsen og de danske private virksomheder endnu mindre.

Det skal give mening det vi laver hos MTIC – og det gør det her. Kun på den måde kan man i et lille land som Danmark skabe de produkter, løsninger og koncepter, der er giver værdi i sundhedsvæsenet – både for de sundhedsfaglige, for borgerne og for patienterne. Og som samtidig har et markedspotentiale der giver virksomhederne langt flere vækstmuligheder  – både nationalt og internationalt”.

Det nationale innovationssamarbejde består af erhvervsklyngerne Welfare Tech, LifeScience Innovation, Medtech Innovation Consortium og Copenhagen Healthtech Cluster og er samtidig en sammenlægning af to innovationsnetværk, MedTech Innovation og Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi.

Landsdækkende samarbejde

Samarbejdet organiseres som et landsdækkende innovationsnetværk under navnet Danish Healthtech. Den nationale organisation vil arbejde for, at virksomheder får letter adgang til kommuner, hospitaler og videninstitutioner på tværs af Danmark. Samtidig vil de fire klynger hver især arbejde med deres respektive styrkeområder, men nu koordinere deres aktiviteter på tværs af landet. Hermed rækker Danish Healthtech ud til små og mellemstore virksomheder, som kan have svært ved at få adgang og kontakt til det sundhedsvæsen, der skal bruge deres løsninger.

”Jeg har store forventninger til det samarbejde, de fire erhvervsklynger og to innovationsnetværk har indgået, og som vi i regionerne aktivt har bakket op om. Det er udtryk for en forenkling, som vil være til gavn for virksomhederne uanset hvor i Danmark, de befinder sig, og samtidigt vil det gavne det danske sundhedsvæsen og i sidste ende patienterne. Det vil give et løft både nationalt og regionalt,” siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Syddanmark (V).

Viden og forskning skal ud og arbejde

Innovationsnetværket Danish Healthtech adresserer en af samfundets største udfordringer, nemlig at fastholde et stærkt sundhedsvæsen i en tid med øget pres på ressourcerne. For at udvikle de bedste løsninger skal den nyeste forskning og knowhow gøres tilgængelig for virksomhederne – uanset hvor i landet de ligger. Det nationale samarbejde omfatter derfor også fem danske universiteter: Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, samt GTS-institutterne FORCE Technology og Teknologisk Institut.

”Forskningsbaseret innovation bidrager både til bedre løsninger, til vækst og – på den store klinge – til mere sundhed for pengene. Vi har stærkt fokus på, at universiteternes forskningsmæssige landvindinger ikke kun er nyttige, men også bliver nyttiggjort og skaber værdi for virksomheder og – ikke mindst – for borgere, patienter og personale. Det kræver et tæt og stærkt samspil på tværs, hvor vi ikke kun formidler eksisterende viden, men også sammen finder fælles løsninger på konkrete udfordringer,” siger Dorte Stigaard, innovationsdirektør, AAU Innovation, Aalborg Universitet.

Kontaktinformation

  • Medstifter og adm. direktør, Kristoffer From, Liva Healthcare A/S, kf@livahealthcare.com, tlf. 26 45 43 78.
  • Formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, regionsrådsformand, Region Syddanmark, slo@rsyd.dk, tlf. 25 33 09 82
  • Innovationsdirektør, Dorte Stigaard, Aalborg Universitet, innodir@aau.dk, tlf. 99 40 20 15.
  • direktør, Christian Graversen, Welfare Tech, cgra@welfaretech.dk, tlf. 21 28 84 19.

Yderligere information om innovationsnetværket, Danish Healthtech

Innovationsnetværket Danish Healthtech er organiseret som ét af i alt 17 danske innovationsnetværk, godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet, der har til formål at styrke innovation og vækst inden for Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner.

Danish Healthtech adresserer samfundsudfordringer inden for sundhed, og arbejder for at skabe bedre sundhed for borgere, vækst for virksomheder og et bæredygtigt samfund. Innovationsnetværket er et samlende nationalt netværk, der sikrer en let og enkel adgang for små og mellemstore virksomheder til relevante videninstitutioner og klynger.

Innovationsnetværket vil fagligt fokusere på:

  • Forebyggelse og prædikativ sundhed
  • Lighed i sundhedsvæsenet – det borgernære sundhedsvæsen
  • Bedre brug af danske sundhedsdata
  • Personaliseret behandling

Danish Healthtech har et samlet budget på 28 mio. kr. over to år, hvoraf 14 mio. kr. kommer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2,8 mio. kr. fra regional medfinansiering og 11,2 mio. kr. fra privat medfinansiering. Bevillingen gælder fra 1. december 2018 til 30. november 2020.