Spændende dag med fokus på teknologi til diabetesområdet

Det var en super relevant MTIC Masterclass med emnet:”Ny viden giver nye muligheder for udvikling af smartere teknologiske løsninger indenfor diabetesområdet”, som vi afholdte sammen med Danish Healthtech og deltagerskaren var både fra det private erhvervsliv, forskning, uddannelsesinstitutioner, hospitaler og kommuner.

Troels Krarup Hansen, Speciallæge, klinisk professor i diabetes og diabeteskomplikationer og direktør for Steno Diabetes Center Aarhus, gav os et indblik i sygdommen, udbredelsen og prognoserne for fremtiden. De prognoser viser, at – på basis af nuværende behandlingsmuligheder og forebyggelsesindsatser – vil antallet af borgere, der får diagnostiseret især diabetes type 2, stige markant mange år frem.

Troels præsenterede også Steno diabetes Center Aarhus, både baggrund og organisering og hvilke hovedområder, der arbejdes med i i forhold til Danmarks andre Steno centre. Han gav også et virkelig interessant indblik i, hvordan han ser, at nye teknologiske løsninger fremover vil kunne bidrage til at forebygge følgesygdomme og komplikationer af diabetes.

Han lagde vægt på især to ting: For det første skal man tænke i, at nuværende søjleopdelte strukturer og løsninger hertil skal afløses af løsninger, der understøtter en mere økosystemisk behandlingsform; man bliver nødt til at gå fra den nuværende meget søjleopdelte organisering af behandlingen af diabetes, til at arbejde på tværs og man skal bringe både sygdomsdata og sundhedsdata sammen i at tænke nye løsninger. Derudover skal man udnytte den hastigt stigende brug af gadgets ved at bringe data fra disse ind i en forebyggelsesmæssig fornuftig sammenhæng.

Efter pausen fortalte Jesper Fleischer, der er CEO i Medicus Engineering, om udviklings- og certificeringsprocessen af virksomhedens produkt Vagus. Jesper Fleischer lagde især vægt på, at en vigtig del i at få både udviklet og godkendt medicinsk udstyr, afhænger af, at produktet er anvendelsesmæssigt sikkert at bruge – at man kan stole på, at produktet taler sandt – og at produktet er omkostningseffektivt. I denne proces spiller forskning og viden en stor rolle og dette kan kun opnås gennem et tætsamarbejde på tværs af fagligheder. Herefter gav Jesper Fleischer et billede af den proces, der er knyttet til, at medicinsk udstyr kan blive godkendt. Det blev tydeligt, at kompleksiteten af alle godkendelsesaspekterne er høj – men også, at det langt hen ad vejen ”bare” er meget konkret arbejde.