Smart Solutions for Ageing Well

Har din organisation fokus på teknologiske løsninger, der skaber bedre livskvalitet for ældre borgere?
… men mangler at få færdigudviklet og testet de sidste idéer, koncepter og metoder?

Årets AAL call 2018 Smart Solutions for Ageing Well kan give din virksomhed, kommune eller organisation det sidste skub. Der er fokus på at afprøve innovative teknologibaserede løsninger til forbedring af ældres livskvalitet.

Hvad er Active Assisted Living (AAL)?
AAL programmet under ”Small Collaborative Projects” (SCP) er ” kortvarige projekter på 6 måneder inden for IKT-baserede løsninger i forhold til temaet ”Smart Solutions for Ageing Well”.
Projektet kan sigte mod at afprøve et koncept eller en idé i forhold til en brugerorganisation eller at færdigudvikle et produkt eller koncept i et tæt samarbejde mellem producent og en brugerorganisation. Brugerorganisationer er bredt defineret som f.eks. hospital, kommune, organisation eller arbejdspladser med ældre medborgere. Projekter bør være teknologiorienteret og demonstrere innovative elementer i forhold til eksisterende tilbud på markedet. Fokus kan være både på offentlige og private aftagere.

Læs meget mere her  AAL SCP