Persondatapolitik for MedTech Innovation Consortium (MTIC)

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvordan MedTech Innovation Consortium (“MTIC”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os, indgår i samarbejder eller benytter vores hjemmeside, (“Hjemmesiden”).

Vores ydelser er rettet mod erhvervsdrivende, og de oplysninger vi behandler, er derfor primært om den virksomhed, du repræsenterer. Hvis du kontakter os som privatperson, vil der ske behandling af dine oplysninger i henhold til denne politik.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden eller andre kilder.

Er du partner/deltager i vores strukturfondsprojekt kan du læse her hvad vi behandler af oplysninger: Personoplysninger EU Projekt

1. Dataansvarlig
MTIC er dataansvarlig for en række persondata. Det er bl.a. persondata, som vi modtager:

 • Når vi inviterer til Masterclass og lignende arrangementer
 • Via vores hjemmeside
 • Når vi kontaktes pr. e-mail, brev eller personligt ved f.eks. arrangementer
 • Fra vores deltagere i innovationssamarbejder / øvrige projekter

MTIC håndterer personlige data efter den gældende lovgivning og vil løbende tilpasse vores procedurer, så det opfylder EU reglerne som trådte i kraft d. 25. maj 2018 (GDPR).

2.Behandling af oplysninger
MTIC indsamler og registrerer oplysninger om dig, med følgende formål:

 • At kunne behandle tilmeldinger til arrangementer / nyhedsbrev
 • Fordi du er kontaktperson i en virksomhed som vi samarbejder med
 • Besvarelse af spørgsmål / øvrig kommunikation med os
 • Du er deltager i et Innovationssamarbejde /projekt sammen med os
 • Når du repræsenterer en leverandør

Det er fx oplysninger som navn, adresse, cpr-nr. og e-mail. De indsamlede oplysninger registreres i MTIC med henblik på administration, rådgivning og eventuelt markedsføring.

 1. Særligt om personfølsomme oplysninger
  Har du oplysninger om personfølsomme oplysninger registreret hos MTIC, vil disse oplysninger blive behandlet med særlig varsomhed og naturligvis fortroligt.
 2. Brug af din e-mail
  Har du sagt ’ja’ til at modtage nyhedsbrev på www.mtic.dk, bruger MTIC din e-mail til at sende dig nyheder og invitationer til arrangementer. Du kan til enhver tid meddele MTIC, at du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrev.
 3. Sletning
  MTIC opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for MTIC at opbevare oplysningerne.

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

3.Nyhedsbreve, cookies og statistik
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi de oplysninger, som du afgiver om din e-mailadresse og dit postnummer.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at kunne sende dig vores nyhedsbreve, samt informere dig om arrangementer.

Behandlingsgrundlaget er det samtykke, som du afgiver ved tilmeldingen til vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at ved at afmelde dig nyhedsbrevet via afmeldingsfunktionen i nyhedsbrevet.

Vi registrer oplysninger om dit besøg på vores hjemmesiden ud fra de oplysninger, din browser sender. Se mere herom i vores cookiepolitik.

Vi behandler også statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden, men kan ikke genkende enkeltpersoner ud fra disse oplysninger.

4. Kontakt til MTIC via e-mail, brev m.v.
Vi behandler almindelige kontaktoplysninger, som fremgår af de e-mails, breve, fakturaer m.v., som sendes til os.

Formålet med behandlingen er at kunne opfylde aftaler med kontakter, samarbejdspartnere og andre aftaleparter, samt at kunne modtage og besvare spørgsmål og andre henvendelser til MTIC.

Behandlingsgrundlaget er at kunne administrere og opfylde indgåede aftaler samt en legitim interesse i at kunne administrere vores selskab, herunder modtage og besvare henvendelser.

5. Jobansøgninger til MTIC
Hvis du sender en jobansøgning til os, vil vi behandle de oplysninger, som fremgår af din ansøgning.

Formålet med behandlingen er at vurdere din ansøgning og evt. gennemføre en ansættelsesprocedure.

Behandlingsgrundlaget er en legitim interesse i at kunne besvare ansøgninger og gennemføre ansættelsesprocedurer.

6. Behandlingssikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger vedr. de persondata, vi behandler. De skal bl.a. sikre, at dine data ikke ændres, mistes eller kommer til uvedkommendes kendskab og omfatter fx firewall, websikkerhed, sikkerhedsopdateringer af servere, pc-arbejdspladser og netværksudstyr, samt beskyttelse mod virus og uønskede programmer. Vi har desuden autorisations- og adgangsbegrænsninger, der sikrer, at persondata kun kan tilgås af relevante medarbejdere, som desuden er underlagt tavshedspligt og instrueret i omgang med persondata.

Beskeder, ansøgninger m.v., som du sender til os via vores hjemmesider er ikke krypterede, så du bør undlade at sende CPR-nr. eller følsomme personoplysninger.

7. Videregivelse til tredjeparter
Vi videregiver eller overlader kun personoplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med lovgivningen og kun til opfyldelse af de beskrevne formål.

Vi benytter eksterne leverandører til bl.a. IT-drift og serviceydelser og disse har adgang til vores persondata. Herudover benytter vi andre tredjeparter til at levere ydelser, og vi sørger i hvert enkelt tilfælde for, at persondata er beskyttet enten gennem fortrolighedsaftaler eller gennem databehandleraftaler.

8. Sletning
Vi behandler kun oplysningerne til de angivne formål, og de slettes, når de ikke længere er nødvendige for det formål, de er indsamlet til.

Vi arbejder med udgangspunkt i følgende konkrete slettefrister:

E-mails til brug for udsendelse af nyhedsbreve: Når nyhedsbrevet afmeldes

Jobsøgninger: Op til seks måneder efter afslag

Alle øvrige oplysninger: Når de ikke længere er nødvendige for formålet

9. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du har bl.a. ret til at se de oplysninger, som vi behandler om dig, du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har i særlige tilfælde ret til en tidligere sletning af oplysninger om dig, ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset og ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil udnytte dine rettigheder, skal du henvende dig til MTIC. Vores kontaktdata kan du se nedenfor.

10. Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata kan du kontakte os her:

MTIC kontaktoplysninger:

MedTech Innovation Consortium
Tueager 1, 8200 Aarhus N
Telefon 8993 5100 CVR NR. 36 32 76 42
Mail: info@mtic.dk.

11. Klage
Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan se mere på www.datatilsynet.dk.

***

Persondatapolitikken bliver løbende ajourført og er senest opdateret den 25. maj 2018.