Patientsikkerhed, relationer og atmosfære

– er de tre grundlæggende elementer i ”den interaktive patientstue”.

Den interaktive patientstue er en patientstue der er udviklet, tilpasset og afprøvet i et Circular Co-Creation innovationssamarbejde mellem MTIC, Hospitalsenheden Vest og virksomhederne Modos, Zen Spaces samt European House of Beds.

Atmosfære
Rums indretning har stor betydning for de mennesker, der bruger det. På samme måde har patientstuer stor betydning for de patienter der bruger dem. Dette understreger kvalitets – og udviklingsjordmoder på Hospitalsenheden Vest Henriette Svenstrup også vigtigheden af i forhold til føde- og barselsafdelingen, hvor ideen til patientstuen er opstået: ”Vi ved rent fagligt, at der er forhold ved de traditionelle rammer, der direkte modarbejder et godt forløb for de nybagte forældre”.

Innovationsprojektet har involveret patienter, personale og kreative aktører, der hver især har bidraget til at omdanne en traditionel hospitalsstue til patientens rum. Et rum, der er indrettet med forskellige tryghedsskabende elementer, der styrker patientens oplevelse af tryghed og giver de bedste forudsætninger for at kunne finde ro og afslapning, i en ellers uvant situation.

I et projekt som ”Den interaktive patientstue” er der kombinationen af viden fra hospitalet, fra personalet, fra patienterne, fra forskningen og kompetencer fra innovative udviklere der er altafgørende for om det lykkedes med at skabe en løsning, der gør en forskel for både patienter og personale. Og det må siges, at være lykkes på bedste vis i dette samarbejde. Patientstuen kommer til at generere en fremtidig viden om, hvordan patienter og personale påvirkes i forhold til den samlede oplevelse og deres ”gøren og laden” stuen. Viden hospitalets andre afdelinger og patientgrupper kan få gavn af.  – siger Majbritt Aagaard, Projektleder, MTIC

”Det har været en helt igennem opløftende og livsbekræftende proces at være deltagende i – fra den indledende workshop med de mange kreative ikke-sundhedsprofessionelle, hvor der var stor idegenerering, samarbejdet med virksomheder omkring det indholdsmæssige på stuen til det færdige resultat ”den interaktive patientstue”. En patientstue, der bygger på tre helt essentielle ben: Patientsikkerhed, relationer og atmosfære og understøtter patienternes behov for autonomi, kompetenceopbygning og forbundenhed. Vi har nu en viden og nogle erfaringer, der gerne skal blive til virkelighed i Gødstrup.” – Siger Ida Götke, Sygeplejefaglig direktør, MPM

Læs rapporten her….