FRA PATIENTINDKALDELSE TIL DIGITAL FORLØBSKOORDINATOR

Pressemeddelelse fra EMENTO A/S og Aarhus Universitetshospital den 16.01.2018

Aarhus Universitetshospital og virksomheden EMENTO samarbejder om målrettet patientkommunikation. Med en forløbsbaseret-app får patienter nu digitaliseret og individuel information før, under og efter deres hospitalsbesøg.

Video, chat og notifikationer – sådan lyder et par af de tiltag, som Aarhus Universitetshospital og virksomheden EMENTO har udviklet, gennem halvandet år, i et stort innovationsprojekt.

Sammen har de undersøgt, hvordan patienten bedst bliver forberedt på sit eget behandlingsforløb og udfordret de traditionelle papir-pjecer med nye, digitale værktøjer. Konceptet kaldes digital forløbskommunikation og indebærer en forløbsbaseret-app til udvalgte patienter, hvor de før,- under-
og efter deres hospitalsbesøg får informationer som video eller små tekstbidder og kan kommunikere med personalet. Samarbejdet viser et stort potentiale i digital forløbskommunikation til gavn for patienter og hospital.

VI UDVIKLER SAMMEN MED PATIENTERNE

Samarbejdet begyndte i oktober 2016, hvor Aarhus Universitetshospital og EMENTO indgik en Offentlig Privat Innovationsaftale (OPI). Herefter har de i dialog med patienter og personale fra tre afdelinger udviklet kommunikationen og under hele forløbet arbejdet med at udfordre antagelser og forholde sig spørgende til alt. Det har ført til hyppige iterationer og ændringer i den løsning, der blev afprøvet. De to parter har arbejdet ud fra en teori om, at det ikke er muligt at tænke sig til den bedste løsning, men at det er nødvendigt at teste den på slutbrugerne.

– Igen viste det sig, at når patienten involveres i udviklingen sammen med klinikere, hvor de gode idéer afprøves hurtigt, kan patientforløb samskabes og ændres radikalt til patienternes- og personalets bedste, forklarer Lisbeth Kallestrup, Programchef for Patientinvolvering på Aarhus
Universitetshospital.

FRA MONOLOG TIL DIALOG

At det netop er endt med en forløbsbaseret-app, er derfor ikke tilfældigt. EMENTO-app’en kombinerer patientens individuelle kommunikationsprofil- og behov med en forløbsbaseret skabelon, og det gør det muligt at formidle den relevante information, når patienten er mest motiveret for at modtage den. På den måde kan personalet følge med i patientens forberedelse og løbende lave forbedringer. Det har ikke tidligere været muligt at se, om patienten har læst og forstået informationerne i indkaldelsesbrevet, men der er nu afprøvet en løsning til stor glæde for personale og patienter:

– Det viser sig faktisk, at når patienterne ser de små videoklip eller får en notifikation om, at de skal gøre det ene eller det andet, bliver de langt mere forberedte, end de var tidligere, fortæller afdelingssygeplejerske Birthe Roelsgaard, Hjerte,- Lunge,- og Karkirurgi.

Rasmus på 25 år er blevet opereret for tragtbryst, og også han gav udtryk for stor begejstring efter at have haft app’en under hele sit operationsforløb:

– Jeg synes, app’en er et godt værktøj til at få et indblik i, hvordan det hele foregår. Det var rart med nogle videoer. Det gav et bedre indtryk, fordi du kan sagtens sidde og læse en masse papirer, men hvordan er det i virkeligheden?

FLERE INFORMATIONER

Resultatet af samarbejdet samt formål arbejdsprocesser, involverede parter og produktbeskrivelser kan læses i en netop offentliggjort i en rapport, der ligger tilgængelig her

KONTAKTOPLYSNINGER

Kontakt for yderligere information om OPI-samarbejdet eller resultaterne heraf.

Aarhus Universitetshospital

Thomas Engsig-Karup,
Projektleder, Sundheds-it
Email: thomengs@rm.dk
Tlf.: 29 11 07 70

EMENTO A/S

Klaus Veng,
CEO
Email: klaus@emento.dk
Tlf.: 25 68 83 55