”Sammen skaber vi sundere liv for borgere ved hjælp af sundheds – og velfærdsteknologiske produkter og innovative løsninger, som har et vækstpotentiale for virksomheder, nationalt og internationalt”.

Sund vækst – ny viden – sammen om bedre liv

MTIC er et forpligtende samarbejde mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen, VIA og AU. Vi er først og fremmest sat i verden for at indfri virksomhedernes vækstpotentiale og bidrage til, at de kan udvikle globalt relevante sundheds- og velfærdsteknologiske produkter og løsninger, der bidrager til Danmarks udfordringer på området.

Vi skal arbejde på tværs af det private erhvervsliv, vidensinstitutioner, kommuner og hospitaler og målet er, at det skal kunne betale sig. Det skal give vækst i virksomhederne og gøre gavn for borgere og patienter på hospitaler og i kommuner. På den måde skaber vi sammenhæng mellem erhvervsvækst, strategisk viden og forskning, kliniske behov og innovation – og vores alles ønske om et sundere liv.

 • På hospitalerne skal vi sikre pipelinen og samarbejdet på tværs med fokus på behov, innovation, innovationskultur og samarbejdet med virksomheder.
 • Sammen med kommunerne tager vi fat på den ressourcebesparende og komplekse del af velfærdsteknologien. Med fokus på samarbejdet på tværs skabes der bedre løsninger og services for borgerne.
 • Med AU & VIA skal vi involvere forskning og de studerende i udviklingen af nye produkter og løsninger i tæt samarbejde med erhvervslivet.

MTIC 2018

I forbindelse med den yderligere konsolidering af foreningen MTIC, har MTIC’s bestyrelse fornyet det værditilbud som MTIC skal arbejde ud fra i 2018/2019 – i tæt samarbejde med Region Midtjylland, kommuner, vidensinstitutioner og de private virksomheder.

 • MTIC skaber Innovationssamarbejde på tværs af kommercielle kompetencer og sektorer

 • MTIC udveksler og opbygger viden

 • MTIC opbygger praktiske innovationskompetencer hos aktører

 • MTIC faciliterer netværksaktiviteter

Læs hele værditilbuddet her
(Åbner i et nyt vindue)

Fire indsatsområder

Parterne bag MTIC har udvalgt fire indsatsområder, som bakker op om behovet for tæt samarbejde på tværs – både regionalt, men også i forhold til nationale retningslinjer og regionale sundhedsaftaler.

De fire indsatsområder er:

 • Rehabilitering
 • Aldring & Demens
 • Forebyggelse af (gen)indlæggelser
 • Overgange (de forskellige sektorer i mellem)

Offentlige-private samarbejder

En stor del af vores arbejde sker – og kommer til at ske – gennem offentlig-private innovationsprojekter, hvor vi som brobygger sikrer fokus på, at der er reelt behov for det enkelte produkt. Og at der med det rette udviklingsforløb skabes skalerbare produkter, hvor gevinsten er målbar.