Dagmar Beck

Indhold kommer her.

Project Manager Circular Co-Creation

+45 22 89 33 93

Frederik Mølgaard Thayssen

Frederik er projektleder for Fælles Servicecenter. Han kommer fra en stilling som programleder for indførelse af velfærdsteknologi i Syddjurs Kommune og har derfor stor indsigt i såvel det tekniske som det kommunale felt.
Frederik er uddannet cand scient, suppleret med en uddannelse som Master i IT og Organisation og har undervist i projektledelse på Aarhus Universitet i en årrække. Han har en stor faglig interesse for, hvordan virksomheder får mest mulig forretningsværdi ud deres projekter og for, hvordan IT og velfærdsteknologi bedst spiller sammen med- og kan udvikle forretningen.

Project Manager Fælles Servicecenter

+45 20 55 32 78

Gitte Kjeldsen

Gitte er cand. oecon og har en MBA i Innovations- og teknologiledelse fra Aalborg Universitet. Gitte er tidligere Sales Director i TDC Business og medbringer en stor erfaring for udvikling og kommercialisering af kommunikationsløsninger til sundhedssektoren med fokus på telemedicin og hjemmeplejeløsninger.

Gitte har særlig fokus på MTICs samarbejde med kommunerne og Hospitalsenheden Horsens samt de private sundhedsteknologiske virksomheder i den sammenhæng.

Project Manager

+45 21 27 12 95

John Shin Hansen

John er kommunikationsstuderende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og varetager forskellige kommunikationsmæssige opgaver hos MTIC. Hans baggrund er bred, og han har bl.a. tidligere beskæftiget sig med salg, er uddannet multimediedesigner og selvstændig fotograf.

Arbejdsopgaverne hos MTIC er bl.a. at skrive artikler, diverse grafisk arbejde, samt producere billed- og videomaterialer til MTIC.dk, sociale medier og lignende.

Student Assistant

+45 89 93 51 00

Karen Grønkjær

Karen er bioanalytiker og civilingeniør i bioteknologi. Hun kommer fra en stilling som laboratorieleder på Hospitalsenheden Horsens og har gennem de seneste otte år været ansvarlig for implementering af ny teknologi og nye arbejdsgange. Karen har tidligere arbejdet hos Dako med udvikling og validering af nye diagnostiske produkter. Hun har stor forretningsforståelse, erfaring i strategisk ledelse med innovation i fokus samt implementering af nye teknologier og nye arbejdsgange.

Karen har særligt fokus på MTICs samarbejde med Aarhus klyngen, APPlab og de private sundhedsteknologiske virksomheder i den sammenhæng.

Project Manager

+45 29 27 96 65

Lisa Kjær Søgaard

Lisa har en lang baggrund fra forskellige statslige og kommunale virksomheder med hovedfokus på administration, økonomi og IT. Senest kommer Lisa fra en stilling som skolesekretær på Hornslet skole/Syddjurs kommune.

Lisa er ansvarlig for MTICs drift, CRM, intern (data)struktur, afrapporteringer og diverse dokumentation. Hun skal sikre, at den administrative platform understøtter de forskellige typer af projekter MTIC er involveret i.

Office Manager

+45 24 49 50 36

Mads Fryland Jørgensen

Mads er diplomingeniørstuderende på Sundhedsteknologi uddannelsen ved Aarhus Universitet på 6. Semester.

Mads er tilknyttet Fælles Servicecenter, startende som praktikant og forsætter nu arbejdet som studentermedhjælper i projektet, hvor han bl.a. varetager arbejdet med telemedicinsk sårbehandling, samt hjælper til med opstart, rådgivning og evaluering af kommunale og regionale telesundhedsprojekter.

Student Assistant

+45 26 79 64 24

Majbritt Aagaard

Majbritt er oprindeligt uddannet hospitalslaborant, men har siden 1999 beskæftiget sig med sundheds-IT. Hun kommer fra en stilling hos Logica, Public & Healthcare divisionen. Majbritt har desuden en Master i informations teknologi (MI) med specialisering i sundhedsinformatik.

 Majbritt har særligt fokus på MTICs samarbejde med kommunerne og Regionshospitalet Randers samt de og de private sundhedsteknologiske virksomheder i den sammenhæng.

Project Manager

+ 45 28 12 05 55

Matilde Grøndal Petersen

Matilde er civilingeniørstuderende i biomedicinsk teknologi ved Aarhus Universitet, og varetager forskelligartede arbejdsopgaver i forbindelse med projekter hos MTIC. Matilde har en årrække været tilknyttet både Fælles Servicecenter og andre projekter, i starten som praktikant og siden som studentermedhjælper. Matilde hjælper bl.a. med diverse analyse og designopgaver, procesbeskrivelser, desk research, konceptudvikling, testaktiviteter m.m.

Student Assistant

+45 89 93 51 00

Mette Herlev

Mette har en kommerciel baggrund og kommer fra en stilling som marketingansvarlig i en større salgsorganisation. Hun har en lang erfaring inden for salg, administration, kommunikation- og brandingstrategi, webstrategi samt PR.

Mette står for MTIC.dk, formidling af budskaber, kommunikation og markedsføringsstrategier både internt og eksternt – og for de projekter MTIC arbejder med.

Communication Manager

+45 22 30 85 52

Pernille Cedbak

Pernille er kommunikationsstuderende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og er på sit 6. semester i praktik hos MTIC.

Arbejdsopgaverne hos MTIC er bl.a. at skrive artikler og opdatere de sociale medier. Pernille er også tilknyttet Fælles Servicecenter.

Communication Intern

+45 20 85 78 35

Susanne Svendsen

Susanne er uddannet dyrlæge og cand. scient. med.. Susanne har en solid klinisk baggrund samt en bred naturvidenskabelig/teknisk baggrund. Hun har haft egen dyrlæge-praksis både i DK og i UK og før MTIC var hun ansat i Medico-teknisk afdeling i Region Midt.

Koblingen mellem den medicotekniske viden og den klinisk medicinske erfaring gør, at Susanne har en stor viden om projekternes/produkternes tidlige fase, hele det regulatoriske fundament samt opbygning af egenskaber og den kommercielle værdi.

Project Manager

+45 40 26 02 86

Tenna Korsbek Andreasen

Tenna er pr. 1/1 2017 ansat som CEO hos MTIC. Hun har i mange år arbejdet som strategisk udvikler i Regional udvikling i Region Midtjylland.

Hendes primære arbejdsområde har været sundheds- og velfærdsinnovation samt erhvervsudvikling. Hun var bl.a. med til etableringen af MTIC og har været med til at sikre sundhedsinnovation som en strategisk satsning i Region Midtjylland.

CEO

+45 29 67 35 63

Thomas Detlefsen

Thomas er uddannet fysioterapeut og har bl.a. suppleret sin kliniske faglighed med sundhedsinnovationsuddannelsen BioMedical Design fra Aarhus Universitet og Inno-X Healthcare.

Han kommer fra en stilling som afdelingsterapeut for innovationsområdet i Terapiafdelingen på Hospitalsenheden Horsens. Han har undervist i innovationsteori og facilitering og arbejdet med sundhedsinnovation i flere år, både internt på hospitalet og i OPI-samarbejder med private virksomheder og start-ups.

Thomas er tilknyttet ”Fælles Servicecenter”.

Project Manager Fælles Servicecenter

+45 24 49 00 36