Ideen til MedTech Innovation Center (MTIC) opstod i 2007 hos netværket BioMedNet, en forening af Bio- og Medtech virksomheder i Region Midtjylland, der alle ønskede øget fokus på kommercialisering og implementering af ideer, opfindelser og forskningsresultater.

MTIC blev på den baggrund etableret i 2009 som en del af Region Midtjyllands megasatsning ”Erhverv og Sundhed”, der med udgangspunkt i Sundhedsområdet havde som mål at skabe innovativt og globalt orienteret vækst og erhvervsudvikling i Region Midt, der er innovativ og globalt orienteret.

Ny 3-årig støtte fra Vækstforum og EU’s strukturfonde blev bevilliget i 2012, frem til 2015.

Midtvejsevaluering af MTIC (2009-2010)
Download PDF

Evaluering af erhvervssamarbejde på
Hospitalsenheden Horsens
Download PDF

MTIC Magasin
Download PDF

MTIC Årsrapport 2010
Download PDF

Et bredt samarbejde mellem Aarhus Universitet, VIA University College, Region Midtjylland og 14 kommuner ønskede at fastholde og videreudvikle MTICs arbejde og dannede pr. 1/1 2015 Foreningen MedTech Innovation Consortium.

Strategisk Fokus 2015-2018
Download PDF

Evaluering af MTIC’s opgaveløsning på Regionshospitalet Randers og Aarhus Universitetshospital (2012-2014)
Download PDF

Evaluering af MTIC
Download PDF

MTIC Profilholder
Download PDF

Pr. 1/9 – 2016 påbegyndes ”Circular Co-Creation”. Et projekt med fokus på tidlige innovationssamarbejde på tværs af klynger – med bevilling fra EU’s strukturfonde og Region Midtjylland.
MTIC Benchmarking report
Download PDF

MTIC vil i årene frem mod 2018 arbejde for at indfri flere virksomheders vækstpotentiale gennem Circular Co-Creation og de fire indsatsområder; rehabilitering, aldring og demens, forebyggelige genindlæggelser, samt overgange. Det hele skal ske gennem offentlig-private innovationsprojekter (OPI), hvor vi som brobygger sikrer fokus på, at der er reelt behov for det enkelte produkt. Og at der med det rette udviklingsforløb skabes skalerbare produkter, hvor gevinsten er målbar.