Ideen til MedTech Innovation Center (MTIC) opstod i 2007 hos netværket BioMedNet, en forening af Bio- og Medtech virksomheder i Region Midtjylland, der alle ønskede øget fokus på kommercialisering og implementering af ideer, opfindelser og forskningsresultater.

MTIC blev på den baggrund etableret i 2009 som en del af Region Midtjyllands megasatsning ”Erhverv og Sundhed”, der med udgangspunkt i Sundhedsområdet havde som mål at skabe innovativt og globalt orienteret vækst og erhvervsudvikling i Region Midt, der er innovativ og globalt orienteret.

Ny 3-årig støtte fra Vækstforum og EU’s strukturfonde blev bevilliget i 2012, frem til 2015.

Midtvejsevaluering af MTIC (2009-2010)
Download PDF

Evaluering af erhvervssamarbejde på
Hospitalsenheden Horsens
Download PDF

MTIC Magasin
Download PDF

MTIC Årsrapport 2010
Download PDF

Et bredt samarbejde mellem Aarhus Universitet, VIA University College, Region Midtjylland og 14 kommuner ønskede at fastholde og videreudvikle MTICs arbejde og dannede pr. 1/1 2015 Foreningen MedTech Innovation Consortium.

Strategisk Fokus 2015-2018 Download PDF

Evaluering af MTIC’s opgaveløsning på Regionshospitalet Randers og Aarhus Universitetshospital (2012-2014) Download PDF

Evaluering af MTIC Download PDF

MTIC Profilholder Download PDF

Pr. 1/9 – 2016 påbegyndes ”Circular Co-Creation”. Et projekt med fokus på tidlige innovationssamarbejde på tværs af klynger – med bevilling fra EU’s strukturfonde og Region Midtjylland.

MTIC Benchmarking report
Download PDF

Ikast-brande, Lemvig og Samsø kommune har valgt at være en aktiv spiller i de tværsektorielle innovationssamarbejder. Dermed er antallet af medlemskommuner nu på 16 ud af 19 mulige.

I forbindelse med den yderligere konsolidering af foreningen MTIC, har MTICs bestyrelse fornyet det værditilbud som MTIC skal arbejde ud fra i 2018/2019. Det skal ske i tæt samarbejde med Region Midtjylland, kommuner, vidensinstitutioner og de private virksomheder.

Værditilbudene handler om, at: 

  • MTIC skaber Innovationssamarbejde på tværs af kommercielle kompetencer og sektorer
  • MTIC udveksler og opbygger viden
  • MTIC opbygger praktiske innovationskompetencer hos aktører
  • MTIC faciliterer netværksaktiviteter

Du kan også downloade en PDF, med mere information om værditilbudene her