Ny BioDesign uddannelse etableret i Danmark

Sys Zoffmann Glud

2019 er året, hvor det første hold talenter fra BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme skal lære at gå et spadestik dybere med både faglighed, kreativ tænkning og afdækning af konkrete behov på hospitalerne. Det indebærer 10 måneder, hvor en bred gruppe faglige specialister fra sundhedssektoren, IT, business, ingeniørfaget eller forskere skal lære, hvordan sundhedsinnovation bliver til life science start-ups og skaber værdi for både virksomheder, sundhedspersonale og patienter.

Et kig ind i andre fagligheder og unikke indsigter i praksis

BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme er specielt rettet mod forskere, forretningsfolk, ingeniører og læger med interesse ud over eget speciale, og som har modet og nysgerrigheden til at blive entreprenante innovationsledere, der mestrer det tværfaglige teamsamarbejde. Ambitionen er at skabe nye banebrydende løsninger til konkrete behov på de regionale hospitaler. Regionerne bakker op om projektet og stiller på skift hospitaler til rådighed, så de deltagende fellows kan iagttage personalets daglige arbejde, får et unikt indblik i sundhedsvæsnet og et personligt netværk blandt klinikere og forskere.

Dansk life science skal markere sig på verdenskortet

Foruden at uddanne innovationsledere har programmet ambitioner om at skabe både nye life science start-ups og nye innovationsbaserede forskningsprojekter på de danske universiteter og hospitaler.

”Danmark skal være massivt til stede på verdenskortet, når det gælder udklækning af videnbaserede startups med innovativt medicinsk udstyr eller bioteknologiske løsninger i pipeline. Med dette initiativ, tager vi fat ét skridt længere tilbage i værdikæden, end hvor andre acceleratorinitiativer tidligere har sat ind. Det er mennesker og ikke teknologi, der designer løsninger til brugernes behov. Derfor er uddannelse og talentudvikling, som er specifikt målrettet life-science innovation, essentielt”, fortæller direktøren for BioMedical Design programmet, Sys Zoffmann Glud fra INNO X Healthcare, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus om motivationen for at etablere talentprogrammet.

Hvem kan søge?

BioMedical Design er for fagspecialister fra sundhedssektoren, IT, forretningsfolk, forskere og ingeniører, der har lyst til at arbejde både teoretisk og praktisk med at finde konkrete, behovsdrevne løsninger, der kan udvikle sig til bæredygtige produkter og forretningsmodeller til gavn for patienter og sundhedspersonale.

Uddannelsen er fuld tid og finder sted i København eller i Aarhus, og fellows modtager et stipendium på postdoc niveau. Der optages årligt 16 fellows i alt fra både Danmark og udland. Sidste ansøgningsfrist er 31. marts 2019, og første årgang begynder på uddannelsen i august 2019.

Læs mere om BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme

Om os

På BioMedical Design uddanner vi fagspecialister til at blive entreprenante innovationsledere på tværs af brancher og fagligheder. Vores mål er at skabe exceptionelle innovationsledere i krydsfeltet mellem det offentlige sundhedssystem, universiteterne og industri. BioMedical Design er inspireret af BioDesign på Standford University, der var det første af sin slags, og det danske program er på niveau med de etablerede internationale BioDesign uddannelser.

Har du spørgsmål? Kontakt direktør Sys Zoffmann Glud på: sys@innox.au.dk  m: 2459 2667

Parterne bag initiativet:

INNO X Healthcare, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet arbejder for at fremme en stærkere kultur for sundhedsinnovation gennem kompetenceudvikling hos studerende, forskere og ansatte i sundhedssektoren. Dertil kommer forskning i behovet for innovative kompetencer i sundhedssektoren og hvordan entreprenørmetoder kan understøtte forskeres og sundhedsansattes evner til at omsætte udfordringer og forskningsresultater til nye initiativer.

SUND Københavns Universitet har de seneste år etableret en række initiativer til innovation- og entreprenørskabstræning af studerende, via partnerskaber med aktørerne i København i Copenhagen Health Innovation og internationalt i det europæiske EIT Health netværk. SUND vil med BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship tilføje tilbud på det postgraduate niveau.

Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål. Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og samfundets bæredygtighed.