Det primære afsæt er i efterspørgslen fra hospitaler og kommuner, men netværket arbejder også med løsninger rettet mod private personer. Der er tale om udvikling og ibrugtagning af løsninger til behandling og pleje, som kan skabe bedre arbejdsgange, optimere knappe ressourcer, og ikke mindst øge livskvaliteten for den enkelte borger og patient.

Metoden er samarbejde, videndeling og netværk. Aktiviteterne styrker virksomhedernes muligheder for at udvikle og sælge løsninger, som bygger på den nyeste viden; og som fra start har international appel og eksportpotentiale. Netværket indsamler og formidler derfor også den nyeste viden om standarder og regulatoriske krav, så løsningerne kan indpasses under forskellige lovgivninger, strukturer og kulturer.

Partnerne i Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi er:

  • Aalborg Kommune
  • Alexandra Instituttet
  • DELTA
  • MedTech Innovation Consortium
  • Syddansk Sundhedsinnovation
  • Syddansk Universitet
  • Teknologisk Institut
  • Væksthus Hovedstadsregionen
  • Welfare Tech

Welfare Tech står for den daglige ledelse mens en styregruppe udstikker den strategiske retning for netværket og aktiviteterne.

MTIC’s aktiviteter med innovationsnetværket består bl.a. i afholdelse af netværksarrangementer.

http://www.welfaretech.dk/innovationsnetvaerket/om-innovationsnetvaerket