SundVÆKST netværket

Med SundVÆKST netværket har kommunerne udvekslet viden og helt konkrete og praktiske erfaringer om de velfærdsteknologiske løsninger og services der benyttes i de enkelte kommuner.

Deltagerne i netværket er de medarbejdere fra kommunerne, der har praktiske viden og erfaring med velfærdsteknologske produkter, implementering og evaluering – og tæt samarbejde og forbindelse med decentrale ledere og øverste ledelse.

“Det er dejligt også at opleve den måde, vi deler hinandens viden på i netværket. Jeg synes, vi er med til at løfte hinanden. To plus to giver lige pludselig fem, fordi vi kommer i tanker om nogle løsninger eller bliver opmærksom på nogle områder, som man ikke ville have gjort, hvis man var alene, og omvendt kan vi også være med til at bidrage i forhold til nogle projekter” – siger Ida Arentsen, fra Skanderborg Kommune

Netværket har især fokus på:

 • Videns- og erfaringsdeling
 • Samarbejder omkring konkrete projekter/temaer
 • Dialog mellem virksomheder og kommuner med fokus på værdiskabelse for begge parter
 • Implementering
 • Evaluering og gevinstrealisering

 

De faste medlemmer i SundVÆKST netværket er p.t.:

 • Favrskov kommune
 • Herning kommune
 • Holstebro kommune
 • Horsens kommune
 • Ikast-Brande kommune
 • Lemvig kommune
 • Nordjurs kommune
 • Odder kommune
 • Ringkøbing-Skjern kommune
 • Samsø kommune
 • Silkeborg kommune
 • Skanderborg kommune
 • Struer kommune
 • Syddjurs kommune
 • Viborg kommune
 • Aarhus kommune

 Vil du vide mere?

Så kontakt Anja Hald ah@mtic.dk  eller Majbritt Aagaard ma@mtic.dk.

Læs om erfa-gruppen “Medicinhåndtering” som er ét af de emner deltagerne fra SundVÆKST netværket har valgt at arbejde med ved siden af : http://www.mtic.dk/medicinhaandtering/