Innovationsnetværk MedTech innovation

MedTech Innovation – Innovationsnetværket for Medicoteknik er et fælles konsolideret netværk baseret på erfaringerne og kompetencerne fra tre eksisterende regionalt baserede medtech-netværk; Scion DTU, Medico Innovation, MTIC og BioMed Community.

MedTech Innovations formål er at skabe vækst indenfor den medicotekniske branche i Danmark. Den vækst skal ske gennem innovation. MedTech Innovation fokuserer på at etablere og facilitere konkrete offentlige-private innovationspartnerskaber samt netværksaktiviteter i ind- og udland, hvor målgrupperne – industri, forskning og sundhedsvæsen – mødes.

MedTech Innovations virksomhedsmålgruppe er danske virksomheder og organisationer, som udvikler, producerer, sælger eller på anden vis har interesse i medicoteknologi. Der er et potentiale på omkring 1000 virksomheder i Danmark.

Parterne i MedTech Innovation er:

http://www.medtech-innovation.dk/