Machine Learning

AI Netværket for sundhedsdataprojekter

AI Netværket samler fagprofessionelle, der arbejder med konkrete sundhedsdataprojekter – det være i virksomheder, som forsker eller som ansat i sundhedsvæsnet. Netværket danner ramme for videndeling, koordinering og samarbejde om de fælles udfordringer, der knytter sig til udnyttelsen af machine learning og kunstig intelligens indenfor sundhedsområdet.

Baggrund
Baggrunden for netværket er, at mange sundhedsdataprojekter kæmper med de samme barrierer og laver paralleludvikling på områder, hvor der i stedet kan ligge mulighed for at skabe synergi gennem samarbejde. Det kan f.eks. være i forhold til juridiske problemstillinger, udfordringer med at etablere dataadgang og infrastruktur, eller udfordringer med at gå fra udviklingsprojekt til drift.

Netværket skal i denne sammenhæng danne ramme for, at de gode erfaringer deles, og at projektressourcerne udnyttes til det, der er kerneaktiviteten i projekterne – nemlig at skabe løsninger, der gør en forskel.

Herudover er ambitionen, at netværket kan danne ramme for etablering af nye samarbejder om fælles udfordringer og udvikling af forskelligt materiale til adressering af de fælles behov – f.eks. drejebøger, anbefalinger til beslutningstagere, eller generiske samtykkemodeller.

Målgruppen
Du er i målgruppen for netværket, hvis du f.eks. arbejder på et sundhedsdata-projekt som:

 • Projektejer eller Projektleder
 • Data scientist eller udvikler
 • Sundhedsfaglig medarbejder, der skal teste eller implementere en løsning
 • Data- og infrastrukturejer
 • Juridisk- eller etisk ekspert
 • Forsker
 • Virksomhed

Aktiviteter
Der holdes en række netværksmøder fordelt over året. Møderne arrangeres at MTIC og Regional Udvikling, Region Midtjylland og i samarbejde med Innovationsnetværket Danish HealthTech. Netværket bygger på input fra de enkelte projekter i form af konkrete udfordringer eller forslag til emner, som kan behandles i netværket.

Herudover vil der ad-hoc blive etableret små autonome udviklings- og arbejdsgrupper i regi af netværket.

Læs mere om formål og baggrund her.

Kontakt
Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at blive en del af AI Netværket eller tilmeld dig her. Du kan også tilmelde dig Netværkets LinkedIn gruppe https://www.linkedin.com/groups/12475779/ 

Det er gratis at deltage i netværket. Til gengæld forventer vi, at du har en stor villighed til at dele erfaringer og bidrage med input.

Har du spørgsmål, så kontakt endelig:

 • Ditte Heebøll Callesen
  Project Manager, MTIC
  Tlf: 2142 5144
  E-mail: dhc@mtic.dk

 

 • Jens Kastrup Kjersgaard
  Specialkonsulent, Regional Udvikling – Region Midtjylland
  Tlf: 5150 6046
  E-mail: jenkje@rm.dk