CareWare præsentationsdag om fysiske funktionsnedsættelser

Sted Dato Link

Dokk-X på niveau 2.2 i DOKK1. Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C

07/09 http://www.carewareweb.dk/da/Praesentationsdage/Praesentationsdag-september-2017.aspx