MTIC styrker sin indsats på sundhedsdataområdet – indgår i det nationale innovationsfondsprojekt HealthD360.

MTIC’s bliver projektleder i Innovationsfondsprojektet HealthD360. Formålet med HealthD360 er at skabe bedre sundhed ved at samle danskernes data fra det offentlige sundhedssystem, og koble dem med data fra deres smartphones og wearables. Ambitionen er at fremme mere personlige, sikre og sammenhængende behandlingsforløb i et samarbejde mellem patienter og sundhedspersonale. Innovationsfonden investerer 20 mio. kr. i projektet, der løber indtil december 2021.

Ved sin deltagelse opnår MTIC at være en central del af udviklingen og planlægningen af projektet, og derigennem sikre en koordinering og synergi med andre nationale og regionale initiativer inden for datainfrastruktur, Big Data, IOT og AI, og dermed være med til at få etableret nye innovationsmuligheder for virksomheder og sundhedsvæsen. I det nationale perspektiv styrkes MTIC’s ved at have en nøgleposition i to at fire af Innovationsfondens Grand Solution (CDSS og 360DHealth) projekter inden for anvendelse af sundhedsdata og Machine Learning.

360DHealth er et partnerskab mellem Aarhus Universitet (Institut for Folkesundhed og Institut for Datalogi), Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut, Bispebjerg Hospital, Regionshospitalet Randers, Cambio, Novax, Opus Consult, Kite Invent, Sundhed.dk, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP), Danske Patienter samt kommunerne Aarhus, Favrskov, Odder og Ringkøbing-Skjern.

”Vi glæder os til samarbejdet med MTIC. Vi deler forståelsen af at et fokus på værdiskabelse for borgeren er central i udviklingen af fremtidens sundhedsløsninger. Jeg er sikker på at vores samarbejde vil være en væsentlig skridt i forhold til at etablere det brede nationale samarbejde, som er nødvendigt her og samtidig skabe konkrete resultater af værdi for MTIC’s partnerkreds” udtaler Carsten Obel, projektleder og professor i almen medicin ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

 Du kan læse mere om projektet på innovationsfondens hjemmeside: https://innovationsfonden.dk/da/nyheder-presse-og-job/danskerne-skal-aktivt-vaere-med-til-udvikle-fremtidens-sundhedslosninger

Kontrakt: Senior Projektleder Frederik Thayssen, MTIC, fmt@mtic.dk eller Professor Carsten Obel, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet email: co@au.dk