MTIC lige nu – bag skærmen

Hos MTIC oplever vi som alle andre at forandringsparatheden har fået en helt ny betydning. Det er ikke længere en ønsket evne, det er en altafgørende evne – for mange lige nu.

Der er vendt op og ned på vores arbejdsrutiner, vores arbejdsform og vores fremgangsmåde i projekterne.

Vi sidder som 11 ansigter på en skærm – sammen og hver for sig og alle får vi nye online arbejdsfællesskaber på tværs.

Vi imponeres og lægger os fladt ned i forhold til hospitalernes evne til omstilling i disse tider og glædes over, hvordan der opblødes på fagligheder i sundheds- og plejesektoren, på den konstruktive måde. Ligesom vores virksomheders evne til tilpasse sig, tænke nyt og ”online” – er beundringsværdig.

Heldigvis er vi hos MTIC ikke nødsaget til at sætte nogle af vores projekter på stand-by. I nogle projekter arbejder vi uden om det kliniske personale, for ikke at forstyrre, og i andre tilfælde kan det hele transformeres til forskellige online platforme.

Vi kan se, at vores samarbejdspartnere i kommunerne arbejder benhårdt på at få rokeret rundt på opgaver og personale for at få det hele til at gå op i en højere enhed, derfor undlader vi eksempelvis, at henvende os direkte til driften, som vi normalvis gør. Vi ser samtidig på om der er løsninger og tiltag, der hurtigere kan komme i brug hos borgerne, for på den måde afhjælpe opgave-mængden hos sundhedspersonalet.

Vi kan naturligvis ikke lave feltarbejde og have brugerinvolvering, derfor er der lige nu i enkelte projekter fokus på dataanalyse og kodning af app’s og infrastrukturelementer i det omfang vi kan teste og validere analyser og kode virtuelt.

The key word lige nu er online. Online workshops, online læring og online feedback. Det gælder både for os og for mange af de virksomheder som vi arbejder med. Det er imponerende at se den hastighed hvormed mange virksomheder omstiller sig til en ny virkelighed. Det er helt sikkert noget vi som samfund kan lære af – også bagefter. Måske vil man bagefter kunne bruge erfaringerne i forhold til implementeringsprocesser både organisatorisk og i forhold til ibrugtagning af nye teknologier – og ikke mindst i forhold til at brugen af data.

Som eks. kan nævnes, at vi i vores innovationsfondsprojektet ”CDSS – A machine-learning based clinical decision support system for proactive healthcare” (CDSS.dk) er klar til at teste en AI baseret algoritme, som kan bidrage til at strømline processerne på akutafdelingen.  Så bag ved denne udrulning arbejdes herfra på højtryk for at teste algoritmen på live-data og være helt klar på jura og it-sikkerhed, så det er en løsning der vil kunne bruges hurtigt – som en stor fordel i den nuværende COVID-19 situation i forhold til prioritering af patienterne.  https://www.plusprio.com/

Alle vores samarbejdspartnere i vores projekter får naturligvis direkte besked, hvis der sker yderligere ændringer i forhold til de enkelte projekter.

Pas godt på jer selv 😊