Mtic er med i styregruppen for carware 2011

CareWare – en velfærdsteknologisk udkigspost

CareWare er et projekt, udviklet af Århus Kommune, Region Midt og Innovation Lab i samarbejde med CareNet, MedTech Innovation Center, Caretech Innovation, Center for Pervasive Healthcare, Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet og Hjælpemiddelinstituttet. Projektet sætter fokus på at videreformidle og bidrage til den positive udvikling på de sundheds- og velfærdsteknologiske felter. Velfærdsteknologi? Ja, vi tager skridtet videre og ser på mulighederne for at få hjælp til at leve vores almindelige liv – og drive vores forretninger således at kunder, medarbejdere og borgere drager nytte af de teknologiske muligheder. Med andre ord – det handler om mere og andet end gamle og syge – selvom, disse grupper af borgere i sagens natur er projektets udgangspunkt. Der er et klart fokus på borgernes udnyttelse – og positive udbytte – af velfærdsydelser og kvaliteten af disse. Et af delmålene er bl.a. en bedre udnyttelse af arbejdsressourcerne – med teknologiudviklingen som drivkraft. Men velfærdsteknologi? Lugter det af værdi – og merværdi – for den enkelte borger i Danmark, som har behov for hjælp og støtte? Og lugter det også af lukrative og nyttige forbindelser mellem det offentlige og dansk erhvervsliv? Ja! Og initiativet, CareWare, er sat i verden for at belyse netop dette. Teknologi – og i særdeleshed den nyeste af slagsen – er for mange en barriere. Et filter, som man skal igennem. CareWare stiller skarpt på ny velfærdsteknologi og gør dem håndgribelige. Det sker blandt andet ved at stille teknologierne åbent til skue ved den store CareWare-udstilling i Ridehuset og ved at formidle teknologiløsningerne på den velfærdsteknologiske CareWare-blog. Vi vil med andre ord bidrage til at nedbryde barrierer og fjerne filtre mellem teknologien og de mennesker, der har behov for den. Vi taler nærmest i ordets forstand om omsorgsfuld teknologi. CareWare-initiativet manifesteres gennem projektets webportal – carewareweb.dk og CareWare-konferencen, som blev afholdt første gang i februar 2010.

http://www.aarhus.dk/careware