Malik Khalmuratov – overlæge og virksomhedsejer

Malik Khalmuratov , der er overlæge på Akutafdelingen på Hospitalsenheden Horsens, er også ejer af virksomheden Epivisual. Sammen med tre andre har han udviklet en patient genereret journal, der nu skal testes i større skala med henblik på senere kommercialisering.

PGJ (Patient genereret journal) er en ny teknologisk løsning, hvor patienten selv aktiveres og inddrages tidligt i sit eget behandlingsforløb. Patienten får mulighed for at angive subjektive data omkring egne symptomer og er med til på  den måde, at effektivisere kontakten og kommunikationen mellem patienten og hospitalet/sundhedsvæsenet.

Patienten angiver, ved hjælp af en tablet-PC eller Ipad, oplysninger ved at gennemgå kroppen autonomt i forhold til eventuelle symptomer. En opsummering af patientens egen indtastede information bliver systematiseret og derefter øjeblikkeligt præsenteret til den lægefaglige som en “Subjektiv journal” (PGJ) i et lægefagligt venligt format.

MTIC bidrager med sparring omkring forretningsudvikling af virksomheden og det offentlige-private samarbejde i projektet.

PJG var blandt de fem løsninger som regionsrådet havde nomineret i opløbet om at vinde Initiativprisen 2017.

Se videoen med Malik, der fortæller om løsningen.