Kognitiv stimulationsterapi (CST) kan nu via en app udføres i hjemmet

App’en er udviklet i Circular Co-Creation projektet i et samarbejde mellem Brain+, VIA University College og Syddjurs Kommune.

Den indeholder 24 strukturerede sessioner, der alle med udgangspunkt i musik, tale eller f.eks. spil lægger op til en interaktion og aktiv deltagelse fra borgeren. Sessioner der er alle er udviklet til at træne de kognitive evner, der bliver udfordret i et sygdomsforløb med demens.

Den er et virkelig godt tilbud til de borgere, som gerne vil træne videre efter de CST-gruppetilbud, som de har deltaget i på et plejecenter, fortæller Merete Lund Andresen, Demenskonsulent, Syddjurs kommune.

Både gavnlige og sjove øvelser
– Det skal først og fremmest være sjovt at deltage, men sessionerne skal også bidrage til, at nogle får fastholdt eller styrket deres hukommelse og kommunikationsevne, fortæller Rikke Gregersen, som er forskningsleder ved VIA University College.

Det er virksomheden Brain+, har produceret den nye CST-app. En pilotundersøgelse foretaget af VIA University College i 2020 peger på, at digital CST understøtter trivslen i hverdagen og har en positiv effekt på nogle deltagers kognitionsniveau.

Bedre samtaler
Flere deltagere i pilotundersøgelsen tilkendegav ved forsøgets afslutning, at de har fået mere selvtillid og mod til at gøre ting, efter de har deltaget i digital hjemme-CST.

– Det er godt at høre, at brugerne føler, de har fået mere mod på at deltage i samtaler, efter de har brugt app’en. Det er lige netop det, der er målet. Flere pårørende har fortalt, at det har givet dem et nyt sammenhold med den demensramte, som ellers kan have svært ved at holde en samtale gående, forklarer Bjarke L. Panduro.

Brain+ er på baggrund af mini-testen fra efteråret 2020 gået i gang med at tilpasse og videreudvikle på produktet. Videreudviklingen vil blive testet af i 4-6 kommuner hen over sommeren og efteråret 2021. Den forskningsmæssige afdækning vil blive udført af Rikke Gregersen, VIA, Aarhus.