Knap 30 virksomheder fra hele landet mødte op til en unik mulighed for 1:1 sparring med faglige eksperter

Formålet var at give sundheds- og velfærdsteknologiske virksomheder mulighed for individuel sparring med nogle at de faglige eksperter, som de i dagligdagen ikke har nemt ved at få kontakt til. Dagen skulle give dem mulighed for, på én eftermiddag, at komme rundt om flere typer af problemstillinger eller forretningsmæssige udfordringer i deres virksomhed.

Dagen var dermed også en afprøvning af en ny type af arrangement. Vi ville teste om de forholdsvis korte sparringssessioner (20 min.) kunne give den ønskede gevinst for virksomhederne. Og det må vi sige, at det gjorde de. Både virksomheder og eksperter har givet utrolig god feed-back, så det er helt sikkert en form, vi fremadrettet vil benytte os af.

”Ved MTIC’s 1-1 sparring mødte jeg eksperter som var præcis hvad de udgav sig for – eksperter. Igennem dem fik jeg værdifuld feedback på alt fra strategi til implementering. Vigtigst af alt gik jeg fra hver enkelt session med actionable next steps, som gør at jeg kan flytte mig selv og Carity videre.” –  Kristoffer Geer, Chief Executive Officer  Carity

”De deltagende virksomheder havde på forhånd meldt sig på hos de eksperter, der kunne hjælpe dem med sparring omkring deres individuelle behov, hvilket gjorde at både virksomheder og eksperter havde forberedt sig godt til møderne – for på den måde at udnytte tiden optimalt. Det fungerede super godt.” –  siger Tenna Korsbæk Andreasen, direktør MTIC

12 forskellige faglige eksperter havde sat dagen af til at hjælpe virksomhederne. Det var eksperter indenfor bl.a.: Forretningsudvikling og salg, regulatoriske problemstillinger, kliniske test, funding, sundhedsøkonomiske aspekter, samarbejde med vidensinstitutioner etc., hvilket gav virksomhederne mulighed for at få ny viden inden for en bred vifte af problemstillinger

Implementering som indledning
Hele arrangement blev igangsat med et lærerigt oplæg fra Majbritt Aagaard, MTIC og Jens Parbo Jespersen fra Hildebrandt & Brandi om, hvor vigtigt det er at tænke implementering ind fra start i en produktudvikling. Produkter implementerer nemlig langt fra sig selv og som virksomhed har du et stort ansvar i forhold til at forstå hele den værdikæde som produkt indgår i – ude i driften i sundhedssektoren.

Med det oplæg i klar bevidsthed forsvandt virksomhederne ud til eksperterne, der sad klar i hver deres mødelokale – og sådan gik der tre timer med en ivrig pendlen, frem og tilbage, virksomhederne imellem eksperterne.

”De virksomheder jeg mødte havde i forvejen en god forståelse af, at det kræver stærk evidens for at komme igennem med sit produkt når man leverer til sundhedssektoren. Og som forsker i sundhedsøkonomi var det enormt opløftende at blive konfronteret med den underskov af udviklingsprojekter der findes. Projekter, der med tiden kan være med til at bedre behandling og pleje, og ikke mindst frigive personaleressourcer.” – Eskild Klausen Fredslund, Chefanalytiker, sundhedsøkonom, ph.d., VIVE

Arrangementet var arrangeret i tæt samarbejde med Life Science Innovation North Denmark, Welfare Tech og Copenhagen Healthtech Cluster og var således også det første skud på stammen af en række nationale temamøder arrangeret på tværs af de fire organisationer.

Se TV2’s østjyllands indslag om dagen her

Download præsentationen om implementering her: Præsentation, 3. Marts 2020